Celebrem l’engegada de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania

La UGT de Catalunya, com a membres de la Comissió Promotora de la RGC, participem en l’acte per l’engegada de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania. Per aquest motiu us convidem a celebrar-ho amb nosaltres aquest divendres 15 de setembre de 19 a 22 hores a la Capella de Santa Àgueda del museu d’història de Barcelona. Per entrar a la Capella cal pujar per les escalinates semicirculars a la mateixa Plaça del Rei. (Divendres 15 de setembre de 19 a 22 hores, Capella de Santa Àgueda del museu d’història de Barcelona).

La renda garantida de ciutadania (RGC) és una nova prestació social de dret subjectiu i universal que garanteix un mínim per a les persones i famílies que no disposen de recursos econòmics o que són insuficients per a cobri les necessitats bàsiques, sempre que compleixin una sèrie de requisits. Aquesta prestació consta de una prestació econòmica garantida, incondicional i subjecta als requisits que marca la llei, i d’una prestació complementària d’activació i inserció condicionada al compromís d’un pla d’inclusió social o inserció laboral que pretén superar les condicions que han originat la necessitat de la prestació.

A partir d’avui es podrà començar a cobrar la RGC, sempre i quan la sol·licitud es presenti entre el 15/09/2017 i el 14/11/2017 i es tingui dret a cobrar-la. Si la sol•licitud es presenta a partir del 15/11/2017, i se’n té dret, es cobrarà la RGC des del dia en que es faci la sol•licitud. Recordem també que qui estigui cobrant el PIRMI o una pensió no contributiva més el complement de la Generalitat, cobrarà la RGC amb efectes del dia 15/09/2017.

Per a més informació o per demanar cità prèvia i tramitar la sol·licitud de la RGC es pot trucar al telèfon 900 400 012 o entrant a la webhttp://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda_garantida_ciutadania/assistent

Per a més informació sabeu que disposeu del Servei d’Informació Social (SIS) de la UGT de Catalunya que també podeu localitzar al telèfon 93.329.82.73

Comments are closed.