Centres del Consorci d’Educació de Barcelona se sumen a la vaga del 12 de desembre

L’ús abusiu del pacte d’homologació signat fa 25 anys fa que els més de 1.000 professionals de les escoles gestionades pel  Consorci d’Educació de Barcelona estiguin afectats també per les retallades de la Generalitat.

Els i les professionals de les escoles municipals gestionades pel Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) –docents i personal laboral- se sumaran el proper 12 de desembre a la vaga convocada pels companys dels serveis públics de la Generalitat per reclamar la recuperació dels drets perduts, que també afecta aquest col·lectiu.

Des del 2012 els docents municipals i personal laboral estan afectats per totes les retallades que la Generalitat ha aplicat al seu personal. El CEB –finançat per la Generalitat (60%) i pel consistori (40%)- i l’Ajuntament de Barcelona han estat d’acord en aplicar aquestes retallades, justificant-se en un Pacte d’homologació signat a l’any 1993 en el qual els docents municipals s’equiparaven en salari, horari i calendari als docents de la Generalitat. 

Des de la secció sindical de la UGT IMEB CEB sempre hem entès que les retallades de la Generalitat no han d’afectar el personal docent municipal, atès que l’Ajuntament de Barcelona no ha aplicat aquestes retallades al seu personal, excepte en el CEB. Entenem, doncs, que s’ha fet un ús abusiu d’un Pacte d’homologació signat 25 anys enrere, amb l’objectiu de retallar drets als i les professionals de les escoles municipals.

Les retallades aplicades han estat:

  • En concret, les retallades aplicades a aquest col·lectiu són les següents:
  • S’han manllevat les pagues als i les docents municipals i personal laboral del CEB de l’any 2013 i 2014.
  • S’ha manllevat el sexenni, un complement econòmic dels docents als 6 anys de treball, i s’ha passat als 9 anys. És a dir, un docent no cobra cap complement fins als 9 anys d’antiguitat, i després el següent sexenni el cobrarà als 15 anys d’antiguitat, en lloc de als 12 anys. Aquesta retallada es prolongarà durant tota la vida laboral.
  • S’han incrementat les hores lectives i complementàries dels docents dels educadors i educadores d’Educació Especial, amb la conseqüent sobre càrrega de treball i detriment de la qualitat en l’atenció educativa.
  • Els i les docents més grans de 55 anys tenien una reducció de 2 hores lectives que també les van treure amb les retallades.
  • Es van incrementar les ràtios a les aules. Per donar una atenció educativa de qualitat i un servei adient haurien de ser com a màxim 22 alumnes a primària i 27 a secundària i FP.

Els i les professionals de les escoles municipals gestionades pel Consorci d’Educació de Barcelona aniran aquest 12 de desembre a la vaga per mostrar el rebuig a continuar amb aquestes retallades absolutament desproporcionades i sense cap justificació en el moment actual. Els i les docents municipals ja han fet el seu esforç durant aquests darrers 6 anys suportant aquesta situació que els ha abocat a una desprotecció davant les retallades de la Generalitat i, en conseqüència, a una situació d’inferioritat respecte la resta de companys de l’Ajuntament de Barcelona.

Des de la secció de la UGT d’Educació IMEB-CEB s’està intentant aconseguir un Annex de Conveni amb el CEB que malauradament no avança, perquè no hi ha cap intenció de retornar els drets perduts. Tampoc l’actual govern de l’Ajuntament ha volgut modificar ni una coma d’aquest Pacte d’Homologació de fa 25 anys que legitima que la Generalitat de Catalunya apliqui les retallades a les escoles de titularitat municipal. Des de la secció sindical entenem que tant culpable és qui aplica les retallades com qui ratifica la potestat de poder-les dur a terme i mira cap a un altre costat.

I també denunciem que, en aquest context i aprofitant les mobilitzacions dels professionals, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, publiqués un twitter on criticava durament les retallades de la Generalitat de Catalunya, quan ella i el seu govern, coneixedors d’aquesta situació, està aplicant la mateixa política als i les docents i professionals de les escoles de titularitat municipal.

Comments are closed.