Ciutats verdes: 22 d’abril de 2014, dia internacional de la Terra

bicisL’Assemblea General de les Nacions Unides, va declarar el 22 d’abril el Dia Internacional de la Terra per fer un reconeixement a la Terra i als seus ecosistemes que ens proporcionen la base per la vida i per al desenvolupament al llarg de la nostra existència. També suposa un reconeixement de la responsabilitat que ens correspon, segons exposa la Declaració de Rio de 1992, de promoure l’harmonia amb la natura i la Terra per assolir un equilibri just entre les necessitats econòmiques, socials i ambientals de les generacions presents i futures. Cal crear una consciència comuna sobre els problemes de superpoblació i l’augment de la contaminació per preservar la biodiversitat i d’altres problemes ambientals que pateix el planeta.

Enguany, el lema és “Ciutats verdes”. Actualment les ciutats creixen a un ritme sense precedents, per tant, assolir ciutats més verdes vol dir dissenyar ciutats més habitables i més netes que estiguin en equilibri amb un desenvolupament sostenible del planeta. Redirigir aquest creixement de les ciutats a models de desenvolupament més sostenibles, que ofereixin més oportunitats i opcions per a tothom respectant l’entorn, és un punt clau per al nostre desenvolupament.

La UGT de Catalunya som conscients que la contaminació de l’aire és motiu de preocupació ciutadana per la seva incidència en la salut de les persones i el deteriorament ambiental que provoca. Malgrat l’avenç del desenvolupament normatiu europeu, nacional i autonòmic dels últims anys en aquesta matèria, segueixen existint nivells de contaminació preocupants, especialment per a les persones que viuen en les grans ciutats, on en diverses ocasions se superen els valors límits establerts per la normativa europea o recomanats per l’Organització Mundial de la Salut.

Per aquest motiu, des de la UGT de Catalunya estem convençuts que assolir ciutats més sostenibles és un repte en el qual tots i totes ens hem d’implicar, ja que només amb la interacció conjunta de les administracions i tota la societat podrem assolir un desenvolupament més sostenible i respectuós amb el planeta.

En aquest context, creiem urgent prendre mesures orientades a aconseguir un transport públic i col•lectiu de qualitat, reduint així la necessitat de desplaçaments en vehicle motoritzat amb baixa ocupació. Fomentar amb racionalitat els desplaçaments alternatius al vehicle motoritzat (bicicleta, mobilitat peatonal) en els desplaçaments urbans i laborals és una prioritat cabdal que suposa grans beneficis tant per al ciutadà com per al seu entorn, i fa de la ciutat un lloc més habitable.

Comments are closed.