Comunicat conjunt davant la notificació de mesures cautelars relatives al conveni col·lectiu català de gent gran (GERCAT)

A partir de la notificació de mesures cautelars relatives al Conveni Col·lectiu català de gent gran (GERCAT), les entitats sotasignants volem expressar el següent:

1 – El nostre respecte per la decisió presa per la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, una mesura cautelar i pendent, per tant, d’una sentència definitiva.

2 – El Conveni GERCAT és fruit de l’acord entre les organitzacions empresarials ACRA, CAPSS i La Unió, i les organitzacions sindicals CCOO i UGT.

3 – El Conveni GERCAT és plenament vigent a dia d’avui, però la seva aplicació efectiva no es produirà fins la seva publicació en el DOGC.

4 – Lamentar la demanda interposada per una organització empresarial que està provocant que les persones treballadores del sector d’atenció a la gent gran no puguin gaudir de l’esperat increment de salaris, a falta del judici previst al setembre, i al dictamen de la corresponent sentència. 

5 – Lamentar també el posicionament públic contrari envers el Conveni GERCAT provinent d’altres organitzacions empresarials, el qual provoca un perjudici per a les persones treballadores i no contribueix a la millora del sector d’atenció a la gent gran amb dependència.

 6 – Reiterar el compromís de les entitats sotasignants, que tenen l’aval del 90% del sector, envers l’àmbit d’atenció a la gent gran mitjançant un Conveni GERCAT que contempla millores socials, entre les quals un escenari econòmic pel període 2021-2023 d’increments tarifaris que permetrà actualitzar les condicions salarials del col·lectiu professional.

Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA)

Comissions Obreres (CCOO)

Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS)

La Unió Catalana d’Hospitals (La Unió)

Unió General de Treballadors (UGT)

 

Comments are closed.