Comunicat de la UGT de Catalunya en relació a la situació de la Mútua Universal

logonuevoEn relació a les diferents informacions aparegudes sobre la Mútua Universal la UGT de Catalunya- que hi té la majoria sindical-, vol expressar el següent:

En tot moment, aquest sindicat separa el que és la institució -la Mútua Universal, de les accions que pugui haver dut a terme la persona o persones d'aquesta Mútua. Serà des de l'àmbit judicial des d'on es dirà si hi ha o no delicte, o bé si s'arxiven les actuacions de la fiscalia, ja que ara mateix es troben sota secret de sumari.

El nostre sindicat també vol enviar un missatge de tranquilitat a tots els treballadors de Mútua Universal, i fer-los saber que els llocs de treball d'aquesta institució no corren cap perill. Igualment, cal recordar que treballen per la tercera Mútua d'accidents de treball del país, que l'any 2006 ha obtingut uns beneficis de de 139 milions d'euros. Els seus treballadors, treballen doncs, per una empresa sanejada des del punt de vista financer, i amb una projecció de futur.

 

Els representants de la UGT de Catalunya que varen assistir ahir a la Comissió de control i seguiment de la Mútua Universal, varen rebre informació al igual que la resta dels membres d'aquesta comissió, tant de l'Auditoria realitzada per la Seguretat Social, com de les alegacions presentades per aquesta Mútua a la Seguretat Social. Durant la reunió, aquesta informació es va posar a disposició de consulta de tots els membres de la comissió. La UGT de Catalunya ja ha fet les gestions oportunes per a que experts en auditories financeres del sindicat analitzin aquesta documentació.

També volem recordar que el control sindical en les comissions de control i seguiment de les Mútues d'Accidents de Treball es recull i està regulada per llei en el RD 1993/1995 de 7 de novembre. Tal i com aquest RD estipula, les Mútues estan obligades a facilitar la informació.

Des de la UGT de Catalunya considerem, i així ho hem manifestat reiteradament, que el paper dels sindicats en aquest òrgan de control és insuficient, per la qual cosa fa temps que reclamem al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales una participació major en els òrgans de direcció, i en conseqüència, una modificació de la Llei.

{mxc} 

Comments are closed.