Comunicat del comitè de vaga en relació a les declaracions de la direcció d’Iberia sobre la reunió de mediació d’ahir

Font: Wikipedia, autor Adrian Pingstone

El comitè de vaga d’Iberia es veu obligat a desmentir les afirmacions que fa la direcció de la companyia a Barcelona, argumentant els motius per no acceptar la proposta de desconvocatòria de vaga que ahir el comitè de vaga va posar sobre la taula pel bé de la societat catalana, els passatgers de l’Aeroport del Prat i les companyies que també són part d’aquest conflicte.

En aquest sentit, el comitè de vaga manifesta:

  1. Que, en la proposta de desconvocatòria de vaga presentada ahir, el comitè de vaga en cap moment diu ni com s’ha de crear aquesta comissió de seguiment ni qui ha de participar-hi. Si en cap moment s’ha situat quina ha de ser la composició d’aquesta comissió, difícilment podem haver vulnerat el dret d’altres forces sindicals.
  2. Que tant la direcció d’Iberia Barcelona com el comitè de vaga accepten en les reunions dels dies 27 i 28 a primera hora la creació de la comissió per part del Departament de Treball, responsable del màxim òrgan en els conflictes laborals.
  3. Que, després de lliurar aquesta proposta, la representació de l’empresa va sol·licitar un recés per valorar-ne el text. Durant cinc hores ningú va dirigir-se a la representació dels treballadors per acceptar, rebutjar o traslladar cap proposta de redactat per a l’acord de desconvocatòria de vaga.
  4. Només exigim que es reculli fidelment allò que s’ha parlat i acordat en les reunions dels dies 27 i 28.

Per tant, el comitè de vaga considera que aquesta distorsió de la realitat no és més que una excusa per ocultar el desinterès d’Iberia Barcelona per arribar a un acord de desconvocatòria de vaga.

El comitè de vaga creu que aquesta postura és temerària i que no s’ajusta a la realitat per justificar la desídia d’Iberia Barcelona davant passatgers i clients, dels quals se n’ha preocupat més la part social que no pas l’empresa.

Comments are closed.