Comunicat del Comitè d’Empresa ERCROS – Fàbrica de Flix

ercros
El passat dia 10 de maig, la Direcció d’Ercros, S.A. va presentar a la premsa el “Plan ACT 2016-2020” on a grans trets parla de la reducció de producció de clor via mercuri de Vilaseca-I i la deslocalització i tancament de la producció de Clor de la factoria de Flix, entre altres. Cosa que deixa el futur d’aquesta factoria en una situació dramàtica i el que comporta pel territori.

El 25, també de maig, Ercros, emet un comunicat on argumenta per al 1r semestre una previsió de dèbit de 33 milions € i un benefici de 17 milions €. El mateix 25, en assabentem segons la premsa la intenció d’augmentar el sous als membres del Consell sobre un 30%, passant a ser amb diferència, dels més ben pagats del país. Mentre els gestors de l’empresa condemnen a un futur incert i precari a moltes famílies, de la nostra factoria, ells tenen intenció d’apujar-se el sou un 30%.

Tot i la previsió de beneficis, ens consta que Ercros, no vol invertir a Flix i vol marxar com mes aviat millor. Davant esta situació, aquest Comitè vol mostrar la seva indignació en vers aquesta política egoista del guany personal, sense importar-los les conseqüències de les seves decisions industrials.

Nosaltres, com a Comitè i amb el suport de tots els companys sigui personal directe o indirectament afectat per aquestes decisions, no defallirem en buscar i trobar la manera que aquesta nefasta política industrial de deslocalització ens afecti el menys possible per tal de mantenir, garantir i salvaguardar, els màxims llocs de treball.

Aprofitem per agrair, les mostres de suport rebudes al Comitè, per part d’associacions i entitats de tota mena, consells comarcals, partits polítics i càrrecs públics.

Comments are closed.