Concentracions davant de les Diputacions contra la llei de reforma de les administracions locals

diputacioDemà dijous, 19 de desembre, s’aprovarà el Projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. Una reforma que va més enllà de l’estalvi econòmic i la reducció del dèficit públic, que aposta per la recentralització i posa clarament en perill la cohesió social i territorial en una clara invasió de competències de la Generalitat de Catalunya sobre l’organització territorial i el règim local previstos en el nostre Estatut d’Autonomia, així com una manifesta laminació del principi d’autonomia local establert a la Carta Europea i que la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia també garanteixen.

Un projecte de llei antisocial que contempla mesures que atempten contra els drets de la ciutadania i els serveis públics que reben de l’administració més propera amb qualitat i eficàcia. Una reforma que tindrà conseqüències socials en forma de majors desigualtats, un deteriorament i tancament de serveis que afectarà als nostres veïns i molt especialment a l’ocupació pública.

Qualsevol tipus de reforma local ha d’anar acompanyada d’una llei de les hisendes locals que resolgui la injustícia econòmica dels darrers 30 anys i s’adeqüi a les necessitats reals i actuals que tenen les administracions locals. Si la voluntat es la de reduir el dèficit públic i els costos dels serveis, caldria començar per la pròpia Administració de l’Estat, que genera més del 65% del deute públic i és la principal responsable del mateix.

Des de la UGT de Catalunya apostem decididament per un model de competències i serveis públics de proximitat, de qualitat i en quantitat, prestats per uns treballadors públics professionals i eficients, i amb una forta voluntat de servei i compromís.

Com a continuació de les accions i mesures en contra d’aquesta reforma que atempta contra els drets de la ciutadania a rebre uns serveis públics necessaris i essencials, que suposa un canvi profund competencial i estructural en la dimensió de les nostres administracions locals i les seves competències, que atempta contra la governabilitat i la democràcia local, i incideix greument sobre l’ocupació pública i les seves condicions laborals, manifestem el nostre total rebuig a aquest projecte legislatiu.

Per tot això, la UGT i CCOO de Catalunya hem convocat concentracions a les portes de les Diputacions provincials demà dijous, 19 de desembre, a les 11.45 hores davant la Diputació de Barcelona, i a les 12 hores davant les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, per reclamar la retirada i inaplicació del Projecte de Llei, i continuar amb una campanya de mesures i actuacions, inclòs una vegada aprovada amb aquestes finalitats.

Comments are closed.