Consells preventius: ‘Hivernacles’ i ‘Brigades de manteniment de parcs i jardins’

Aquesta setmana, amb motiu de la Setmana Europea de Seguretat i Salut en el Treball, es desenvolupa la campanya 2018-2019 “Treballs saludables: alerta davant de substàncies perilloses”.

L’aplicació de plaguicides en hivernacles o en treballs de jardineria és necessària per a evitar pèrdues en la producció agrícola i evitar la proliferació de plagues en les plantes. No obstant això, l’exposició a aquests productes pot arribar a plantejar riscos per a la salut de les persones si són manipulats de manera incorrecta o sense aplicar mesures preventives.

Més informació:

Consells preventius: Hivernacles.

Consells preventius: Brigades de manteniment de parcs i jardins.

Comments are closed.