Constituida la mesa negociadora del primer conveni sociosanitari concertat de Catalunya


El sector sociosanitari va votar 89% a favor de la proposta presentada com a nou conevni pel sector de la XHUP- Sociosanitaris i Salut Mental

Després de la proposta presentada per un nou conveni pel sector de la XHUP-Sociosanitaris i Salut Mental en referèndum on el resultat va ser negatiu, el sector es quedarà sense conveni a partir del dia 7 de juliol.

Dins de la proposta del conveni, els centres Sociosanitaris concertats va votar majoritàriament  SI,  amb un percentatge del 89%, per aquesta raó,  després de sol·licitar des de  la UGT novament la pròrroga del conveni. S’ha convocat una reunió urgent en la qual s’ha constituït la Mesa negociadora exclusivament pel sector Sociosanitari que va manifestar amb contundència la seva clara voluntat pel SI, i en el que el seu àmbit funcional quedarà definit pels centres sociosanitaris amb una concertació de l’activitat de més del 50% amb el CATSALUT,  amb vigència fins el 31 de desembre de 2014, on es recullen les mateixes condicions que  tenia  el VIIè conveni de la XHUP i el text de la mediació del departament de treball.

 

Comments are closed.