Contacta amb la UGT de Catalunya

Actualment oferim atenció amb cita prèvia, telefònica o telemàtica.

 

UGT de Catalunya 

Seu central:  Rambla del Raval 29-35, 08001 Barcelona / ugt@catalunya.ugt.org

Barcelona

 

  • FeSMC

(Neteja, seguretat privada, comerç, hostaleria, oficines, transports, lleure…)

tel. 93 304 68 06 i 93 304 68 03 / fesmcugt@catalunya.ugt.org

 

  • FICA

(indústria, construcció, alimentació…)

tel. 93 301 83 62 / info@ugtfica.cat

 

  • FeSP

(empleats i empleades dels Serveis Públics)

tel. 93 295 61 11 / fesp@catalunya.ugt.org

 

  • CTAC – UGT de Catalunya

(treballadores i treballadors autònoms)

tel. 93 327 14 98 / ctac@catalunya.ugt.org

 

  • Gabinet Jurídic

tel. 93 304 68 50 (de 9.00 h a 14.30 h) / ugtgabinetjuridic@catalunya.ugt.org

Whatsapp: 629 546 698

 

  • Avalot-Joves de la UGT de Catalunya

bustia.avalot@catalunya.ugt.org

 

  • AMIC – assessorament en estrangeria

tel. 642 879 414 / amic@associacioamic.cat

 

UGT Vallès Oriental

tel. 93 870 42 58 / ugt@nom.ugt.org

 

UGT Baix Llobregat

tel. 93 261 90 09 / citapreviaugtbaix@gmail.com

 

UGT Anoia – Penedès – Garraf

tel. 93 814 14 40 / ugt@apg.ugt.org

 

UGT Bages Berguedà

tel. 93 874 44 11 / ugt@bagesbergueda.ugt.org

 

UGT Barcelonès Nord

tel. 93 387 22 66 / badalona@catalunya.ugt.org

 

UGT Comarques de Girona

tel. 972 21 51 58 / ugt@girona.ugt.org

 

UGT l’Hospitalet

tel. 696 59 80 80 / ugt@hospitalet.ugt.org

 

UGT Maresme

tel. 93 790 44 46 / mataro@catalunya.ugt.org

 

UGT Osona

tel. 93 889 55 90 / osona@catalunya.ugt.org

 

UGT Terres de Lleida

tel. 973 27 08 01 / ugt@lleida.ugt.org

 

UGT Camp de Tarragona

tel. 977 21 31 31 / ugt@tarragona.ugt.org

 

UGT Terres de l’Ebre

tel. 977 44 44 56 / ugt@tortosa.ugt.org

 

UGT Vallès Occidental

tel . 93 725 76 77 / ugt@vallesocc.ugt.org

 

UGT Vallès Oriental

tel. 93 870 42 58 / ugt@nom.ugt.org

 

 

 

Comments are closed.