Continua l’augment dels preus dels productes més bàsics i la pèrdia de poder adquisitiu

IPCDurant el mes de novembre els preus han augmentat un 0,1% a Catalunya i un 0,2% a l’Estat, el que suposa que les taxes interanuals han recuperat els valors positius: un 0,3% a Catalunya i un 0,2% a l’Estat.

Els grups que més han vist incrementar els preus aquest més han estat el vestit i calçat (5,4% a Catalunya i 5% a Espanya) i els aliments (0,3% i 0,1%), és a dir, els productes de primera necessitat, mentre que s’han reduït l’oci i cultura (-1,8% i -1,2%), el transport (-0,5%) i els hotels, cafès i restaurants (-0,8 i -0,5%).

Per territoris, Tarragona és l’única província amb taxes negatives tant mensual com interanual, mentre que Barcelona presenta un increment de preus interanual per sobre de la mitjana estatal i catalana:

       

Variació mensual

 

Variació interanual

Espanya

     

0,2

 

0,2

Catalunya

     

0,1

 

0,3

Barcelona

     

0,2

 

0,4

Girona

     

0,0

 

0,2

Lleida

     

0,2

 

0,0

Tarragona

     

-0,1

 

-0,3

 

 

 

 

Els preus baixen, però menys que els salaris

Durant els darrers temps, i especialment a partir de l’aplicació de la reforma laboral el 2012, els salaris han perdut molta capacitat adquisitiva. El cost salarial per hora a Catalunya va disminuir tant al quart trimestre del 2012 com al segon trimestre del 2013 (darrera dada disponible); per contra, els preus han continuat augmentant. Concretament, al segon trimestre del 2013, els preus van augmentar en 2,2 punts, mentre que els salaris baixaven 2 dècimes. Per tant, a la pèrdua de salari nominal se suma la pèrdua de capacitat adquisitiva per l’augment de preus.

Si a aquest fet li sumem el descens de la capacitat de compra pel nivell de desocupació, la congelació de la inversió pública i les retallades en despesa pública general, ens trobem davant d’un escenari absolutament contrari al necessari per a la recuperació de les nostres economies i generació de llocs de treball.

Garantia de capacitat adquisitiva i estabilitat de preus

 

Des de la UGT de Catalunya continuem reclamant mesures de reactivació econòmica i creació d’ocupació a través de la millora de la capacitat de compra. En aquest sentit reclamem:

  • Un canvi de rumb, urgent i imminent, de les polítiques econòmiques i de devaluació salarial que es venen aplicant a Catalunya i Espanya
  • Un pas enrere en la reforma de les pensions, que empobrirà encara més la població adulta.
  • Un pas enrere, en els propers Pressupostos de la Generalitat, en l’augment de taxes i repagaments de serveis bàsics i universals, com són l’educació i la sanitat.
  • Polítiques decidides de reactivació econòmica i creació d’ocupació a través del foment de la demanda i no seguiment del dèficit 0 a curt termini, l’austericidi.
  • Reforma integral del sistema fiscal per obtenir uns recursos que tot i que no es recapten, existeixen i que estan en mans de grans fortunes, grans herències, evasors fiscals i defraudadors.
  • Una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de treballadors i treballadores. Perquè la creació d’ocupació sigui possible és necessari fomentar la demanda, i per això és imprescindible establir polítiques salarials que garanteixin la capacitat adquisitiva i la recuperació del consum, respectant les clàusules de revisió salarial dels convenis que ja la contemplen i introduint-la a la resta de convenis per, com a mínim, garantir la capacitat de compra dels salaris.
  • Polítiques per reduir la dependència energètica d’Espanya i Catalunya, que actualment és de les més altes de tot Europa. Espanya ocupa el setè lloc en dependència energètica de la UE-27, amb una taxa de dependència del 81,4%, molt per sobre de la mitjana (53,8%).

Comments are closed.