Coronavirus 2019-nCoV

Font: pixabay

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va informar ahir 28 de gener de 2020 que el nou coronavirus representa un “risc elevat a nivell internacional” i a nivell nacional de la Xina, el qualifica de risc “molt elevat”. Però, actualment es considera que l’impacte per a la salut pública en cas de detectar-se un cas importat és baix per a Catalunya i per a la resta de l’Estat. De fet, el Comitè d’Emergència de l’OMS no ha considerat, pel moment, que la situació constitueixi una emergència de Salut Pública de rellevància internacional. No obstant, des de l’inici del primer brot fins ara, s’han registrat 2.783 casos: 2.744 a la Xina i 39 en altres països: Tailàndia, Japó, Corea del Sud, Taiwan, Vietnam, Singapur, Nepal, Malàisia, Austràlia, França, Canadà i EEUU. En tots aquests països, tots els casos són importats de Wuhan, ciutat xinesa on van néixer els primers casos. Actualment, 461 casos es troben en estat greu i 80 han mort.

Què és el nou coronavirus (2019-nCoV)?

És un nou tipus de coronavirus que pot afectar les persones i s’ha detectat per primera vegada el desembre de 2019 a la ciutat de Wuhan, província de Hubei, a la Xina. Encara hi ha moltes qüestions que es desconeixen amb relació al 2019-nCoV.

Què són els coronavirus?

Els coronavirus són una àmplia família de virus que normalment afecten només els animals. Alguns tenen la capacitat de transmissió dels animals a les persones. Produeixen quadres clínics que van des del refredat comú fins a malalties més greus, com passa amb el coronavirus que va causar la síndrome respiratòria aguda greu (SARS-CoV) i el coronavirus causant de la síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà (MERS-CoV).

Quins són els símptomes del 2019-nCoV?

Pel que sabem fins ara, els símptomes més comuns inclouen tos, mal de coll, febre i sensació de falta d’aire. En casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, dificultat important per respirar, fallada renal i fins i tot la mort. Els casos més greus generalment es troben en la gent gran o en persones que pateixen alguna altra malaltia, com per exemple de cor, del pulmó o problemes d’immunitat.

De quina manera es pot adquirir la infecció?

Si bé no es coneix de forma precisa, per analogia amb altres infeccions causades per virus similars, sembla que la transmissió és a través del contacte amb animals infectats o per contacte amb les secrecions respiratòries que es generen amb la tos o l’esternut d’una persona malalta. Aquestes secrecions podrien infectar una altra persona si entren en contacte amb el seu nas, els ulls o la boca.

Consells de l’OMS

S’han de practicar els principis bàsics per reduir el risc general de transmissió d’infeccions respiratòries agudes:

  • Evitar el contacte directe amb persones que pateixin infeccions respiratòries agudes;
  • Rentar-se les mans freqüentment, especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn;
  • Evitar el contacte sense protecció amb animals de granja o salvatges;
  • Les persones amb símptomes d’una infecció respiratòria aguda haurien de prendre les precaucions següents: mantenir certa distància amb els altres, cobrir-se el nas i la boca amb mocadors d’un sol ús o roba en esternudar o tossir, i rentar-se les mans;
  • Per als centres d’atenció sanitària: millorar les pràctiques habituals de prevenció i control d’infeccions en hospitals, especialment en les unitats d’urgències.

Personal sanitari:

S’han de seguir les directrius establertes en el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus (2019-nCoV) elaborat per la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Per protegir-se, els professionals sanitaris han de seguir les indicacions de la Guia d’actuació per a la prevenció de riscos laborals davant d’agents biològics perillosos altament transmissibles en centres sanitaris, de l’Institut Català de Seguretat i Salut de la Generalitat de Catalunya.

Actuacions dels delegats i delegades de prevenció

Si bé no convé crear situacions d’alarma, és recomanable que les persones estiguin informades sobre com es desenvolupa aquesta epidèmia mitjançant fonts fiables d’informació, com ara les autoritats sanitàries: OMS, Ministeri de Sanitat i Agència de Salut Pública de Catalunya.

Per a qualsevol dubte contacteu amb l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals (OTPRL) i us orientarem: otprl@catalunya.ugt.org o 93 304 68 33.

Més informació:

Actualment es considera que l’impacte per a la salut pública en cas de detectar-se un cas importat és baix per a Catalunya i per a la resta de l’Estat. De fet, el Comitè d’Emergència de l’OMS no ha considerat, pel moment, que la situació constitueixi una emergència de Salut Pública de rellevància internacional. No obstant, des de l’inici del primer brot fins ara, s’han registrat 2.783 casos: 2.744 a la Xina i 39 en altres països: Tailàndia, Japó, Corea del Sud, Taiwan, Vietnam, Singapur, Nepal, Malàisia, Austràlia, França, Canadà i EEUU. En tots aquests països, tots els casos són importats de Wuhan, ciutat xinesa on van néixer els primers casos. Actualment, 461 casos es troben en estat greu i 80 han mort.

Comments are closed.