Covid-19, malaltia professional per a personal sanitari

 

 

 

 

 

 

 

La determinació de contingència del contagi de la covid-19 com a malaltia professional per a personal sanitari s’ha publicat avui en el Reial decret llei 3/2021, pel qual s’adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic, al seu article 6. Prestacions causades per les i els professionals de centres sanitaris i sociosanitaris que durant la prestació de serveis sanitaris o sociosanitaris han contret el virus SARS-CoV-2 en l’exercici de la seva professió.

Punts clau:

– El personal ha de desenvolupar la seva feina en centres sanitaris i sociosanitaris així inscrits.

– S’ha de contagiar en l’exercici de la seva professió.

– Període entre la declaració de la pandèmia internacional per l’OMS fins l’aixecament de les mesures per les Autoritats sanitàries.

– Informe previ del servei de prevenció de riscos laborals.

– Les entitats responsables de la prestació sanitària i econòmica seran les mútues col·laboradores de la Seguretat Social o l’entitat gestora de les contingències professionals.

A la disposició addicional tercera, s’afegeix a aquesta protecció al personal sanitari de la inspecció mèdica dels serveis públics de salut (ICAM a Catalunya) i de l’Institut Nacional de la Seguretat Social i al personal sanitari de Sanitat Marítima que presti serveis a l’Institut Social de la Marina.

La UGT valorem positivament aquesta mesura que hem reclamat des del principi de la pandèmia.

Esperem també que amb aquesta mesura s’acabi amb la subdeclaració de contingència professional dels contagis entre el personal sanitari i sociosanitari. Les últimes dades estudiades per la UGT confirmaven que només s’havien declarat un 1,7%  dels contagis del personal sanitari i sociosanitari com a accident de treball. Per això, reclamem, urgentment a les autoritats laborals posar totes les eines necessàries per revertir aquesta situació.

Podeu llegir el text normatiu en aquest enllaç.

Comments are closed.