CTAC-UGT de Catalunya denunciem que el treball autònom està creixent a través de la figura del fals autònom, amb gairebé 3.000 noves altes durant el 2020

Les dades de l’EPA referents al quart trimestre de 2020 i que vam conèixer ahir evidencien la destrucció de llocs de treball per compte d’altri. Paradoxalment, i tot i la destrucció de llocs de feina per compte propi, el treball autònom ha crescut durant el 2020: mentre en certes activitats es redueix de forma considerable el treball per compte d’altri, trobem que hi ha 2.885 actius més en el Règim de Treball Autònom. Els sectors d’activitat més afectats per aquest traspàs del règim general a treball autònom són el transport i la construcció, seguit per les activitats relacionades amb el món de la comunicació i les activitats sanitàries

Per a la CTAC-UGT de Catalunya, la contractació de treballadores i treballadors autònoms en llocs que haurien d’ocupar treballadors del règim general altera de forma preocupant la cadena de valors de la subcontractació. En el sector del transport, a tall d’exemple, trobem cada vegada més vehicles lleugers sense retolació que fan serveis de missatgeria. En aquest sector l’augment ha estat de 1.090 actius al llarg del 2020. L’altre sector on augmenta la figura del fals autònom és el de la construcció. En l’àmbit de la comunicació trobem 533 altes d’autònoms nous “teletreballant” des dels domicilis, una autèntica relació laboral i precarització dels seus drets. Les activitats sanitàries tenen 320 noves altes, que podrien ser de més consultoris privats, podòlegs o òptiques, especialitats mèdiques, tot i que l’augment no es reflecteix en un augment del nombre de nous facultatius.

Des del nostre sindicat denunciem que s’està produint una <<riderització>> amb un irrupció importantíssima dels falsos autònoms que vulnera els drets laborals de centenars de treballadors i treballadores que han de suplir amb aquesta figura fraudulenta llocs de feina estables del règim general.

 

Comments are closed.