CTAC-UGT denuncia que els crèdits ICO continuen sense funcionar

cocinero.jpg
8 de cada de 10 sol·licituds creditícies continuen sent denegades

Després de més de dos mesos de la nova comercialització dels crèdits ICO per part del Govern, aquests continuen sense arribar al col·lectiu d’autònoms. Des de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC – UGT de Catalunya) s’alerta que la majoria de crèdits ICO que se sol·liciten estan sent denegats. Així, 8 de cada 10 sol·licituds creditícies han estat denegades (ICO – directe).

CTAC – UGT de Catalunya també vol denunciar que les denegacions arriben pràcticament al 100% si l’autònom és del sector de la construcció o quan es tracta de finançar la posada en marxa de nous projectes emprenedors (ICO – SGR). En aquest sentit cal destacar que, tot i que les entitats financeres només han d’assumir el 50% de risc de l’operació, en la majoria dels casos acaben per no formalitzar l’operació. Aquesta situació suposa sens dubte un important llast per a la recuperació econòmica, ja que sense aquestes iniciatives emprenedores d’avui no tindrem demà al nostre país petites i mitjanes empreses que generin riquesa i llocs de treball.

Un altre aspecte a destacar és l’enduriment dels requisits i avals que han de presentar-se, fins al punt que l’ICO comença a ser més exigent que les pròpies entitats financeres. Fins i tot per cobrir petites operacions de liquiditat (20.000 a 40.000 euros) l’autònom ha d’avalar amb tot el seu patrimoni personal.

Per això, CTAC – UGT de Catalunya exigeix al Govern:

  • Una política integral per l’emprenedoria i l’autoocupació que fomenti tots els aspectes essencials que afavoreixen la creació d’empreses (formació, assessorament, assistència tècnica, etc.).
  • Un impuls definitiu als crèdits ICO per garantir finançament i liquiditat suficients per al col·lectiu de treballadors i treballadores autònoms.
  • La implementació de mesures per limitar la responsabilitat patrimonial de l’emprenedor, evitant així que la vida familiar quedi supeditada a l’activitat emprenedora.
  • La creació exprés de societats i la simplificació de tràmits burocràtics que impedeixen i coarten l’òptima posada en marxa de negocis.

Comments are closed.