CTAC-UGT, primera organització d’autònoms reconeguda com a promotor financer de l’ICF

perruquer
La nostra organització esdevindrà avaladora tècnica de projectes emprenedors i canalitzarà propostes de finançament a l’ICF

La Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC – UGT de Catalunya) ha signat un conveni de col·laboració amb l’Institut Català de Finances pel qual se la reconeix com a promotor financer de l’ICF, amb l’objectiu de difondre les seves línies de finançament i millorar l’accés al crèdit d’emprenedors i petites empreses. La CTAC és la primera organització d’autònoms que signa un acord d’aquest tipus amb l’entitat de crèdit públic de la Generalitat.

D’aquesta manera, la CTAC esdevindrà avaladora tècnica de projectes emprenedors i canalitzarà propostes de finançament a l’ICF, facilitant així l’accés dels autònoms al crèdit per poder posar en marxa la seva empresa. Hem de recordar que la primera i principal trava que troben els emprenedors per tirar endavant el seu projecte és la manca de finançament. Concretament, segons dades pròpies de la CTAC, 7 de cada 10 projectes viables no troben crèdit en la banca tradicional, tot i que la inversió inicial necessària, de mitjana, no sobrepassa els 18.000 euros.

Així, les funcions de la CTAC com a promotor financer seran assessorar les pime i autònoms sobre els productes de l’ICF i canalitzar les peticions dels clients potencials cap al canal de distribució més adient; desestimar les peticions que no superin un primer filtre, a través d’un sistema d’scoring, tant qualitatiu sobre el projecte, com financer sobre l’empresa, o bé assessorar els emprenedors perquè els projectes siguin viables, i donar suport en la preparació de la documentació necessària, especialment la de tipus financer.

La CTAC espera que d’aquesta manera es doni sortida al doble de projectes emprenedors que fins ara. Tanmateix, la nostra organització continua demanant a la Generalitat que es dissenyin línies de crèdit específiques per a emprenedors i emprenedores que avalin el 100% del finançament que necessitin.

Comments are closed.