CTAC-UGT reclama que el sistema de mòduls dels autònoms s’estengui a altres col·lectius

Caldria abaixar amb caràcter general les retencions als professionals al 17% i crear un tipus especial d’impost de societats per a les microempreses

El Consell de Ministres celebrat avui divendres ha informat el primer avantprojecte de Llei de Reforma Fiscal que, malgrat que no ha donat explicacions concretes pel que fa a tributació específica dels treballadors autònoms, sembla que respon a les informacions traslladades pel Ministre d’Hisenda a les organitzacions de treballadors per compte propi el passat 16 de juny.

En primer lloc, la CTAC-UGT de Catalunya valora positivament que no s’abordi una nova pujada dels tipus de l’IVA, tal com han reclamat algunes institucions europees i estatals. Un increment de l’IVA, en especial del tipus reduït, només generaria una nova restricció del consum -que ja es troba sota mínims- i seria contrària als interessos de l’economia estatal, alhora que seria del tot injust recarregar encara més els impostos indirectes, que afecten regressivament els ciutadans i les ciutadanes.

D’altra banda, la CTAC-UGT de Catalunya considera encertat que es mantingui el règim de mòduls per a la declaració en l’IRPF de les activitats econòmiques dels treballadors autònoms, encara que sigui de forma limitada respecte el model anterior. Col·lectius especialment importants, continuaran com el comerç, la hosteleria o el taxi, amb aquest sistema. No obstant això, la CTAC-UGT de Catalunya entén que el règim objectiu ha de mantenir-se també per als autònoms que són Treballadors Autònoms Econòmicament Depenents , i de forma particular en el sector del transport lleuger de distribució de mercaderies, ja que en ambdós casos els autònoms estan obligats a facturar a empreses per a les quals treballen pràcticament en exclusiva.

Tanmateix, la CTAC-UGT de Catalunya rebutja que la limitació del sistema de mòduls pugui relacionar-se amb les mesures de lluita contra el frau fiscal, ja que no és precisament el sector en què es pugui trobar un major frau, i aconsella les autoritats d’Hisenda a buscar el frau en les declaracions de les grans fortunes i en les empreses multinacionals.

La decisió del Consell de Ministres sembla que recull l’obligació legal de retornar al tipus del 19% en les retencions dels professionals, però la CTAC-UGT de Catalunya recorda que aquesta previsió ja la podíem veure en la normativa que augmentava transitòriament les retencions fins al 21%: per tant, entenem que no es pot parlar d’una veritable disminució. Des de la CTAC-UGT de Catalunya creiem que la reducció hauria d’arribar amb caràcter general almenys al 17%, i així ho proposarem en el tràmit parlamentari.

Així mateix, la CTAC-UGT de Catalunya considera que la decisió de reduir el tipus de l’Impost de Societats a les grans empreses en els dos propers exercicis mentre no es toquen els tipus de les petites empreses, no és una decisió equilibrada. Cal aprovar un tipus reduït del 15% per a les empreses amb menys de 10 treballadors i amb un límit de facturació anual de 400.000 euros.

Comments are closed.