CTAC-UGT signa un acord amb la Caixa per facilitar el finançament de projectes d’autoocupació

moneyFacilitarà operacions de préstec d'entre 8.000 i 15.0000 euros, amb un termini de reemborsament de 4 anys

La Confederació de Treballadors de Catalunya (CTAC-UGT de Catalunya) signa avui divendres un acord amb La Caixa per al finançament de microcrèdits. Mitjançant aquest acord, la CTAC-UGT podrà facilitar a totes aquelles persones emprenedores que iniciïn un projecte per compte propi, i que sovint tenen dificultats amb els sistema tradicional de crèdit, així com aquelles persones amb dificultats per accedir al sistema creditici tradicional, puguin gaudir d'un microcrèdit d'entre 8.000 i els 15.000 euros -amb un termini de reemborsament de 4 anys– a través de Microbank.

La CTAC-UGT analitzarà la viabilitat del projecte, parant especial atenció al pla de negoci, el compromís personal del sol·licitant i la seva capacitat per contribuir amb una aportació no inferior al 5% de la inversió. Així la CTAC-UGT serà l'enllaç entre els possibles beneficiaris i l'entitat financera, a més de ser l'encarregada d'oferir assessorament i assistència tècnica al futur beneficiari final. La seva funció es desenvoluparà durant totes les fases del microcrèdit, des de la seva sol·licitud, passant per la seva constitució i fins al seu total pagament.

La CTAC-UGT considera molt important facilitar fórmules de finançament a col·lectius determinats de la societat catalana, com són immigrants, dones, persones més grans de 45 anys o aturats de llarga durada, entre d'altres, donat que a vegades es troben amb dificultats a l'hora de rebre suport a través del sistema financer tradicional.

Sobre CTAC-UGT de Catalunya

La CTAC-UGT representa més de 35.000 autònoms catalans i està dotada d'una Oficina Tècnica per tal que els treballadors autònoms tinguin totes les avantatges, assistència tècnica així com tot l'assessorament necessari.

En aquest sentit destaca la xifra actual d'afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)  a Catalunya que suma ja la xifra de 575.911, on esdevé el primer territori de l'Estat  dels quals uns 32.000 són  treballadors autònoms immigrants.

{mxc} 

Comments are closed.