Dades de l’atur de juliol: l’estiu porta més ocupació precària, temporal i amb data de caducitat

cambrer

— Tot i la campanya d’estiu, al juliol s’han fet menys contractes que al mateix mes de l’any passat i només el 9,4% són indefinits

— Només el 39,2% dels desocupats rep la prestació contributiva

En plena campanya d’estiu, el descens de la desocupació que al mes de juny va ser considerable ha posat el fre i al juliol a Catalunya l’atur registrat només ha baixat un 0,96%. En total el nombre de persones inscrites a les llistes de l’atur s’ha situat en 570.869, 5.526 persones menys que al juny però 31.678 més que al juliol de l’any passat.

Aquestes dades evidencien clars símptomes de l’estacionalitat i la precarietat del nostre mercat de treball, doncs no hem d’oblidar que el mes de juliol acostuma a ser un bon mes per a l’ocupació, degut a la campanya d’estiu que es troba en el seu punt més àlgid. En aquest sentit, més de la meitat de les persones que han deixat d’estar a les llistes de l’atur s’han incorporat al sector serveis.

Per províncies, Girona i Tarragona són les províncies on l’atur ha disminuït més respecte al mes anterior, concretament un 2,4% i un 1,9% respectivament. Aquest fet demostra que la campanya d’estiu està tenint molta incidència, ja que precisament són les províncies costaneres les que estan contractant més persones. A Lleida, l’atur s’ha reduït en 63 persones, un 0,2% menys.

En relació als diferents grups de població, cal destacar que 8 de cada 10 persones que han deixat d’estar a les llistes de l’atur han estat homes. Pel que respecte a les persones joves (menors de 25 anys), aquest mes trobem un petit decrement, concretament d’un 2%, descens que ha estat de nou més incipient a Girona (7,3%) i Tarragona (4,2%).
Pel que fa a la població estrangera, s’han enregistrat 130.488 persones, el que representa un decrement d’un 1,6% respecte al mes anterior, sent també les províncies de Girona i Tarragona on s’ha produït els descensos més importants (del 2,8% i 2,1%, respectivament).

En relació a la contractació, hem de destacar que s’han fet menys contractes que al juliol de l’any passat i que el que portem d’any també s’ha contractat menys que al mateix període de l’any anterior. Tanmateix, aquesta contractació és majoritàriament temporal, ja que la indefinida continua sent anecdòtica, només el 9,4%. En aquest sentit destaca Lleida, on la contractació indefinida ha estat només del 6,2.

Per últim i pel que fa al nivell de protecció de les persones desocupades, segurament degut al descens de l’atur, la taxa de cobertura a Catalunya ha augmentat sis dècimes i s’ha situat al 71,1%. Però continua sent força greu que només el 39,2% de persones desocupades rebi la prestació contributiva.

Valoració i propostes

La UGT de Catalunya avisa que aquest descens de persones desocupades no deixa de ser un miratge en un mercat de treball malalt i totalment estacional.

Cal tornar a remarcar que durant aquest mes, la campanya d’estiu es troba en el punt més àlgid, curiosament les províncies costeres de Girona i Tarragona són les que han patit un descens més important de persones desocupades, i que per tant l’ocupació generada esta sent precària, temporal i per tant, amb data de caducitat.

Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:

• La pròrroga del Programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació (PREPARA), que finalitza el proper 16 d’agost i que combina accions d’orientació i formació per a la reinserció laboral amb un ajut de 400 euros destinada a les persones desocupades que hagin esgotat les prestacions.

• Reorganitzar la despesa total efectuada en polítiques actives d’ocupació, destinant més recursos a l’orientació, la formació, l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació i menys en bonificacions a les empreses.

• Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les agències privades de col•locació.

• Polítiques actives d’ocupació dirigides als col•lectius més castigats per la crisi, com són les persones més joves, les persones en situació d’atur de llarga durada i les persones majors de 45 anys, i adaptades a les necessitats dels territoris.

• L’inici immediat dels cursos de formació per a l’ocupació adreçats prioritàriament a persones en situació de desocupació.

• L’impuls dels processos d’acreditació de competències professionals adquirides per la via de l’experiència laboral.

• Una millor distribució en el pagament d’impostos i implementar mesures per reduir el frau fiscal.

• Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat, que ens ajudi a sortir,  d’una vegada per totes, d’aquesta crisi.

 

Comments are closed.