Declaració del Parlament de les Dones

Un moment de la votació durant la sessió del ‘Parlament de les dones’. Imatge de l’1 de juliol de 2019. (Font: ACN)

La UGT de Catalunya, com a membre del Consell Nacional de les Dones, ha participat en l’elaboració de la Declaració del Parlament de les Dones, en el grup de treball de drets laborals i econòmics.

El Parlament de les Dones agafa el relleu de l’esperit de la Quarta Conferència Internacional de la Dona que va tenir lloc el setembre del 1995 a Pequín, que posava  èmfasi en la idea que les dones no poden continuar al marge de les polítiques, sinó que han de situar-s’hi al centre. Les dones han de decidir per elles mateixes, i han de ser escoltades i reconegudes com a subjectes  de dret. Coincidint amb el vint-i-cinquè aniversari de la IV Conferència Mundial sobre les Dones de Beijing, el Ple de les Dones ha revisat de manera integral els progressos aconseguits i els reptes pendents amb relació a l’aplicació de la Declaració i de la Plataforma d’Acció de Beijing.

Vint-i-cinc anys més tard, les representants electes del país i de les entitats de dones i expertes aglutinades en el Consell Nacional de les Dones de Catalunya, s’han reunit al Parlament de Catalunya com a Parlament de les Dones, per continuar transformant el món amb petits gestos i plens de simbologia i de compromís cap al futur.

En aquest enllaç podeu llegir el text de la Declaració.

Comments are closed.