Demanem la paralització cautelar dels processos d’estabilització a l’Ajuntament d’Esparreguera, a l’espera de l’anunciada reforma de l’EBEP

Font: pixabay

La temporalitat en la ocupació pública és una qüestió que preocupa al nostre sindicat, i com a resultat d’aquesta preocupació neix l’Acord Per a la Millora de l’Ocupació Pública de 29 de març de 2017, signada pel Govern i els sindicats. No obstant, no som aliens a la creixent pressió social que està duent a terme el personal interí de les diferents administracions públiques arreu del país. Un cop engegat el desplegament de la oferta pública de 2017, hem pogut comprovar que en molts casos no s’està assolint l’objectiu perseguit en l’acord, que era el de reduir la taxa de temporalitat consolidant les persones en el seus respectius llocs de treball ocupats durant molts anys. Tampoc som aliens a la realitat d’allò que succeeix de les portes enfora de les nostres administracions, on l’actual context sòcioeconòmic podria situar a les persones de més edat, (majoritàriament dones), en una situació de risc d’exclusió laboral, i fins tot social.

És per això que des de la Secció Sindical de la UGT de l’Ajuntament de Esparreguera, amb el ple suport de Serveis Públics de la UGT del Baix Llobregat, hem demanat la paralització cautelar dels processos d’estabilització, en espera de la imminent reforma de l’EBEP anunciada pel ministre Iceta, amb el conseqüent possible canvi del marc regulador dels mecanismes per a l’estabilització del personal que es troba en aquesta situació d’abús de la temporalitat.

A l’Ajuntament d’Esparreguera ha fracassat la via del diàleg i la negociació, i en la primera convocatòria dels processos de la Oferta Pública de 2017 ja tenim una treballadora que, després de 25 anys treballant a l’ajuntament i amb 57 anys d’edat, perdrà el seu lloc de feina en no haver superat la primera prova del concurs oposició. La UGT ha demanat també sense èxit a l’Ajuntament d’Esparreguera, que les persones incloses en les ofertes públiques 2017 i 2018 que hagin estat en situació d’abús de temporalitat i es trobin en una situació d’especial vulnerabilitat, quedin excloses dels processos selectius, mantenint-se en el percentatge d’interinitat de la plantilla. Aquestes persones s’han fet grans esperant, mentre han ocupat durant molts anys llocs de treball claus en l’estructura de l’Ajuntament al servei de la ciutadania d’Esparreguera. Ara no toca fer-los demostrar la seva professionalitat en un examen en el que es juguen el seu lloc de treball.

Per tot plegat, ara toca sortir al carrer, i és per això que la Secció Sindical de la UGT de l’Ajuntament d’Esparreguera ha convocat una concentració davant l’edifici de l’Ajuntament per al dissabte dia 22 de maig a les 12 hores del migdia.

 

Comments are closed.