Denunciem els retards i la insuficiència de recursos que es dediquen a l’atenció a la dependència

gent-gran-pobreEl nostre sindicat vol incidir en els maltractaments institucionals per omissió que pateixen les persones grans per la manca de recursos personals i econòmics que l’Administració hi dedica

Aquest 15 de juny la UGT de Catalunya ens unim a la celebració del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament envers les Persones Grans, i aprofitem l’oportunitat de donar visibilitat a aquesta realitat que roman oculta per les dificultats de la seva detecció i que afavoreix la vulnerabilitat de les persones grans. A Catalunya, més de 1.379.000 persones tenen 65 anys o més, el 18,4% de la població total. S’estima que aquest col·lectiu representarà el 30% del total de la població catalana l’any 2050. Totes i tots hem de reflexionar sobre els reptes que planteja l’envelliment de la nostra societat i hem de proposar solucions als problemes als quals s’han d’afrontar diàriament.

Segons l’OMS, el maltractament a la gent gran es pot definir com “un acte únic o repetit que causa mal o patiment a una persona d’edat o la manca mesures apropiades per evitar-ho que es produeix en una relació basada en la confiança”. L’envelliment de la població i l’afectació dels maltractaments en la salut i els drets d’un gran nombre de persones ens ha de fer considerar l’abús envers les persones grans com un dels problemes socials que hem d’abordar amb més urgència. A més, la manca d’informació sobre els seus drets i recursos, l’aïllament social i de vegades la manca d’autonomia de les persones grans reclama una atenció més intensa per part de tots.

El maltractament a les persones grans és un fenomen amb una dimensió major de la que pensem. Segons l’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya en l’edició especial sobre les persones grans, el 90,2% de les persones grans que han sofert un maltractament no ho denúncia, segurament perquè en moltes ocasions aquest es produeix en entorns pròxims. Els canvis en la societat i en la família, que poden fomentar l’aïllament social i la discriminació de les persones grans, i també l’enviliment de la població catalana i una major presència de persones grans institucionalitzades són qüestions que hem de tenir en compte per tal d’abordar el maltractament a la gent gran.

Per tot plegat, avui la UGT de Catalunya volem incidir en els maltractaments institucionals per omissió que pateixen les persones grans per la manca de recursos personals i econòmics que els poders públics dediquen a l’atenció de les persones grans, tant pel tracte com per omissió, i reivindicar que els poders públics asseguri unes pensions que no perdin poder adquisitiu, l’accés a la prestació farmacèutica que precisen sense restriccions ni recopagaments, l’accés als serveis de salut sense haver d’afrontar eternes llistes d’espera i l’assumpció definitiva del dret de l’atenció a la dependència.

És per aquest motiu, que aquest 15 de juny el nostre sindicat vol denunciar els retards i la insuficiència de recursos que es dediquen al desplegament de la Llei 39/2006 d’atenció a la dependència, la baixa intensitat dels nostres serveis públics amb dures limitacions de recursos humans i materials per a donar resposta a les necessitats d’atenció i cura de la gent gran que està institucionalitzada en una residència o centre de dia. En aquest sentit volem ressaltar que:

  • El sistema d’atenció a la dependència es recolza en les cures familiars: el 56% de les persones beneficiàries de la LAPAD tenen reconeguda una prestació per cuidador no professional. En aquest sentit, és responsabilitat pública la professionalització de l’assistència i cura d’aquestes persones i millorar la formació tant dels professionals com dels cuidadors familiars.
  • Les retallades han deixat aquests cuidadors, que en la majoria són dones, en una clara situació vulnerable en suspendre els seus convenis amb la Seguretat Social i rebaixar les prestacions un 15%.
  • En el darrer any (de 31 de març de 2016 a 31 de març de 2017):

o   4.389 sol·licituds de valoració de grau de dependència no s’han pogut realitzar per caducitat, desistiments i defuncions.

o   Pel mateix motiu, no s’han pogut realitzar 28.204 Programes Individual d’Atenció (PIA)

o   10.673 sol·licituds s’han denegat en no reconèixer-les el dret (sense grau), i es deu sobretot a l’enduriment del barem que estableix els requisits per accedir al dret a la dependència.

  • 50.439 persones valorades esperen que encara se les tramiti el Programa Individual d’Atenció i se les reconegui un servei i/o prestació.

La UGT de Catalunya vol que totes les persones grans tinguin garantits els seus drets i puguin accedir als recursos que necessiten i, per tot plegat, exigeix als poders públics que inverteixi en l’atenció de la gent gran  i faci una aposta clara per la prestació de serveis públics de qualitat i garantir el seu benestar. I també que es reconegui el valor del treball d’atenció i cura, els seus riscos psicosocials i en la salut, prenent decididament mesures que augmentin i garanteixin una atenció professional de qualitat a les llars i centres.

 

Comments are closed.