Denunciem la situació extrema que es viu a les residències de gent gran privades i concertades a Catalunya

La FeSP-UGT de Catalunya denuncia la situació límit que actualment i en les darreres setmanes es viu a les residències de gent gran privades i concertades. Des del començament de l’actual crisi del Covid-19 i tenint en compte el que passava a hospitals i altres equipaments sanitaris temíem què podia passar a les residències d’avis. Però s’han superat inclús els pitjors escenaris. La majoria de centres no han tingut, i en alguns casos no tenen actualment, les eines necessàries per protegir les i els residents i les i els treballadors que els atenen.

El personal de les residències de gent gran privades i concertades no han tingut res del que necessitava: ni els equips de protecció per als professionals, ni els mecanismes de diagnòstic (test), ni instruccions coherents davant residents amb simptomatologia, ni ordres clares, ni consignes clares per part del sector. No hi havia res preparat. I cada residència ha sobreviscut el xoc amb els mitjans que ha pogut aconseguir de manera individual, fent la seva pròpia normativa, elaborant el seu propi material de seguretat… sense que en cap cas hi hagi hagut una resposta coordinada i grupal. Els treballadors i les treballadores dels centres s’han trobat abandonats al seu destí.

A les residències de gent gran ja no podem parlar de primeres pèrdues, perquè les primeres pèrdues ja són moltes. I molts centres encara no tenen ni el material adequat per atendre els seus avis, ni encara no s’han testat totes les plantilles ni tots els residents. Des de la UGT reclamem que es facin proves a tothom. I quan tot això passi caldrà fer una reflexió sobre el sistema d’atenció sanitària a la gent gran resident que volem, perquè s’ha demostrat que han fallat i que, tot i estar ben dotats econòmicament, no estan connectats entre ells ni ben gestionats. Caldrà també reflexionar sobre un sistema on sobre el paper es complien totes les ràtios de personal necessari però que la realitat del dia a dia és que mancava personal, sense entra a valorar les condicions econòmiques amb què treballen. Si ja s’anava curt de professionals ara en cap cas es produeixen les incorporacions necessàries per mantenir una atenció digna. Les càrregues de treball (físic, psíquic, emocional…) estan sent aclaparadores i les i els professionals del sector s’han sentit del tot impotents: ningú feia res per frenar l’impacte del virus a les residències de gent gran.

La FeSP-UGT de Catalunya considera que no s’ha sabut fer front a aquesta crisi, tenim la sensació que s’ha estat més preocupat en amagar o minimitzar públicament la tragèdia que s’està vivint a les residències que en liderar la situació, coordinar les actuacions i transmetre amb honestedat el que està passant als familiars i al conjunt de la societat.

Cal aturar això d’una vegada i de forma urgent i per això demanem:

1. Tot i que tard, comencen a arribar els equips de protecció per als professionals. Demanem que es mantinguin en el temps en quantitat i qualitat suficient.

2. Cal establir pautes clares de seguretat, i tractament de les persones residents. Per això és fonamental que es detectin els casos d’infecció amb tests suficients per a residents i treballadores.

3. Una coordinació molt més estreta entre els departaments de salut i treball per tal d’establir aquestes pautes de seguretat, protecció i tractament de residents i treballadores. I establir els circuits sanitaris i assistencials necessaris per ser més efectius a l’hora de contenir la pandèmia.

4. Mantenir un ritme de contractacions de personal per tal de poder garantir la prestació del servei. Necessitem gent formada en l’àmbit, amb titulacions, acreditacions i habilitacions per exercir de totes les categories.

5. En aquests moments tan difícils s’ha de donar llum i transparència a la gestió que s’està fent, algú hauria d’informar a les famílies com es mereixen. Caldria amb urgència establir els mecanismes per fer-ho i vetllar pel seu compliment.

 

Comments are closed.