Des de l’inici de l’estat d’alarma l’atur ha incrementat en 72.596 persones i s’han destruït 130.856 llocs de treball

Reclamem que es posi en marxa de manera urgent una renda mínima conjuntural i extraordinària i exigim que es faciliti, es garanteixi i s’agiliti la tramitació de les prestacions per ERTO.

Principals dades d’atur i contractació del mes d’abril a Catalunya:

Dades destacades:

– L’atur se situa a Catalunya en 467.810 persones, amb 50.763 persones més que al març i 86.212 persones més que ara fa un any, un increment intermensual d’un 12,17% i d’un 22,59% respecte a l’any anterior.

– Els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) del mes d’abril han afectat a un total de 22.641 empreses i a 151.788 persones treballadores, sumant un total de 95.874 empreses i 704.718 persones treballadores afectades a Catalunya des de l’inici de la situació d’estat d’alarma.

– A l’Estat espanyol, l’atur se situa en 3.831.203 persones, amb un increment intermensual de 282.891 persones (+7,97%), i un creixement interanual de 667.637 persones (+21,10%).

– Respecte al mes anterior, l’atur ha augmentat a totes les províncies: Barcelona, en 36.550 persones (+12,01%), a Girona, en 6.378 persones (+16,24%), a Tarragona, en 6.172 persones (+11,98%), i a Lleida, en 1.663 persones (+7,62%).  Interanualment l’atur també ha pujat a totes les províncies.

– Tot i l’atur femení és superior al masculí, l’atur entre els homes s’ha incrementat més que entre les dones: 28.774 homes més (+15,66%) per 21.989 dones més (+9,43%). Interanualment l’augment de l’atur masculí és clarament superior al femení: +29,44% entre els homes (+48.336 homes), +17,42% entre les dones (+37.876 dones). Les dones representen el 54,57% del total de l’atur d’aquest mes.

– L’atur juvenil també s’incrementa, situant-se en 35.423 joves en situació d’atur: +4.110 joves (+13,13%) en un mes i +6.872 joves (+24,07%) interanualment.

– Puja també l’atur entre les persones majors de 45 anys, arribant a les 235.328 persones: respecte al mes anterior, 16.884 persones més (+7,73%), i interanualment, en 29.701 persones (+14,44%). Representen el 50,30% del total de l’atur a Catalunya.

– I també creix l’atur entre persones immigrants: +10.148 persones intermensualment (+11,6%), i +19.020persones interanualment (+24,3%). Aquest col·lectiu representa el 20,80% del total de l’atur.

– En relació amb el mes anterior, l’atur s’incrementa a tots els sectors, però fonamentalment als serveis, amb 39.012 persones més.  Segueix la indústria (+6.416 persones), la construcció (+4.847 persones), les persones sense ocupació anterior (+362 persones), i l’agricultura (+126 persones). Interanualment l’atur puja en tots els sectors, a excepció de les persones sense ocupació anterior, on es redueix en 2.413 persones (-8,71%).– Es desploma l’afiliació a la seguretat social: intermensualment en 89.842 persones (-2,64%) i interanualment en 133.968 persones (-3,89%).

– Pel que fa a la contractació, aquesta també ha caigut intermensualment, amb 87.093 contractes menys signats (-47,87%), i també interanualment, amb 174.012 contractes menys (-64,72%)

– S’ha reduït la contractació indefinida en 18.428 contractes respecte al mes passat (-60,86%) i en 25.761 contractes respecte a l’any anterior (-68,49%).

– També ha caigut la contractació temporal: 68.685 contractes menys que el mes passat (-45,27%) i 148.251 contractes menys que l’any anterior (-64,11%). Tot i això, la contractació d’aquest abril continua sent imminentment temporal: el 87,50% de la contractació realitzada aquest mes.

– Així mateix, el 70,24% de la contractació ha estat del sector serveis (66.630 contractes) i el 60,97% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (57.830 contractes).

– El 53,11% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (50.378 contractes). Les dones han signat el 46,89% del total de la contractació (44.477 contractes).

– La taxa de cobertura de prestacions per desocupació se situa en el 65,41%. Així, 144.261 de les persones registrades a les oficines de treball, el 34,59%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

– El 42,85% del total de les persones beneficiàries d’una prestació (116.889 persones) perceben una prestació no contributiva (430 euros de mitjana).

– El 62,62% del total de l’atur registrat cobra una prestació màxima de 430 euros o no cobren res (261.150 persones).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya
La crisi econòmica i laboral provocada per la pandèmia del Covid-19 continua reflectint-se en les dades que coneixem avui, amb un gran impacte sobre l’atur, la contractació, l’afiliació a la seguretat social i les prestacions a Catalunya, tot i que no recullen les 704.718 persones treballadores afectades pels 95.874 expedients de  regulació temporal d’ocupació presentats des de l’inici de la situació d’estat d’alarma, ja que no es comptabilitzen com a persones en situació d’atur.
Tot i això,  aquest mes a Catalunya s’han perdut 89.842 llocs de treball, amb una caiguda d’afiliació a la seguretat social d’un 2,64% en un mes, i 133.968 llocs de treball respecte al mateix mes de l’any anterior. L’atur registrat a Catalunya se situa en 467.810 persones,  la xifra més alta des del mes de maig de 2016, amb un increment de 50.763 persones en un mes i de 86.212 persones en un any, el major augment de l’atur en un mes, superior inclús al major increment produït durant la crisi iniciada al 2008 (+32.525 persones al gener de 2009). I també cau la contractació, tant la indefinida, com la temporal.
Des de l’inici de l’estat d’alarma l’atur s’ha incrementat en 72.596 persones (març i abril) i s’han destruït 130.856 llocs de treball (caiguda mitja de l’afiliació març i abril).
Continuem també alertant sobre la situació de dels col·lectius, les llars i les famílies amb situació de més vulnerabilitat que estan patint les conseqüències de l’estat d’alarma i la pandèmia de manera més greu, i que no tenen eines ni recursos per fer-hi front.
Per una altra banda, aquesta crisi sanitària ens està mostrant les precàries condicions laborals de moltes de les persones que han estant al capdavant de la lluita contra la pandèmia i que treballen en les activitats essencials: persones treballadores dels serveis bàsics, personal sanitari, personal d’atenció a la gent gran, personal de neteja, personal de seguretat, d’alimentació, transport. Hem d’aprofitar l’oportunitat que ens dona aquesta crisi sanitària per canviar el nostre model de mercat de treball actual i donar a aquests sectors el reconeixement i les condicions laborals dignes que es mereixen.
Davant la volatilitat i la capacitat de destrucció d’ocupació del nostre mercat de treball, que s’han fet més evidents en l’actual situació, ara més que mai és necessari un canvi de model productiu, generador d’ocupació de qualitat, amb unes condicions laborals dignes per a tothom, i amb més inversió en innovació, formació i coneixement.
Per una altra banda, és necessari que la reactivació econòmica i el reinici de l’activitat dels diferents sectors amb l’aixecament progressiu de la situació de l’estat d’alarma, vagin acompanyats de protocols i mesures pactats i concertats entre l’administració, les empreses i la representació legal de les persones treballadores per tal d’evitar un rebrot dels contagis en l’àmbit laboral i en els desplaçaments vinculats.
I per tot això és imprescindible trobar solucions compartides amb les organitzacions empresarials, des de un compromís de coresponsabilitat per fer front a la crisi i un compromís mutu amb els sectors públics, mitjançant la concertació institucional i social, reforçant els valors del consens, del diàleg social i la negociació col·lectiva per lluitar contra la pandèmia del  COVID-19 i les seves conseqüències socials i laborals.
Per tot això, la UGT de Catalunya reclama:
· Posar en marxa, de manera urgent, una renda mínima conjuntural i extraordinària que doni cobertura als centenars de milers de famílies que estiguin fora de tots els circuits de protecció econòmica i social fins que es faci realitat la Llei d’Ingrés Mínim Vital.
· Facilitar, garantir i agilitar la tramitació de les prestacions a les persones associades als ERTO i altres persones que han estat acomiadades a conseqüència de l’estat d’alarma per tal de no incrementar els perjudicis que poden tenir en perdre la feina, així com garantir els drets de les persones beneficiàries i sol·licitants de prestacions per desocupació mentre duri la situació d’alarma.
· Garantir la reicorporació al seu lloc de treball de les persones en situació d’ERTOs i perllongar els expedients de regulació temporal d’ocupació en aquells sectors en els que sigui necessari.
· Garantir els ingressos a les persones i famílies més vulnerables: les que depenen de la Renda Garantida de Ciutadania o prestacions assistencials, l’atenció de totes les situacions d’urgència social, mitjançant els equips d’urgència dels Serveis Bàsics d’Atenció Social, i la cobertura a les persones que no tenen accés a les mesures aprovades: persones en situació d’atur, les que treballaven en economia submergida o les que cobren 430€ que difícilment podran subsistir.
· L’aplicació immediata de les mesures socials aprovades per tal de garantir l’habitatge, lloguers i hipoteques, els subministraments bàsics, protecció a persones treballadores en situació de vulnerabilitat (empleades de la llar i treballadors i treballadores temporals), persones treballadores del sector agrari, consumidors i famílies en situació de vulnerabilitat, petites i mitjanes empreses, dones víctimes de violència de gènere i la protecció econòmica a les persones afectades col·lateralment per la crisi sanitària.
· Una revisió exhaustiva de tots els ERTOs de força major per part de l’administració, amb l’objectiu de detectar aquelles empreses que els han presentat de manera injustificada, perquè siguin sancionades i hagin de retornar les prestacions rebudes.
· Incloure als ERTO per Covid-19 els treballadors i treballadores fixos discontinus, per garantir les condicions d’igualtat amb la resta de la plantilla. Tot i les mesures aprovades continuen en una situació de desigualtat amb respecte a la resta de persones treballadores.
· Incloure els treballadors i treballadores d’ETT acomiadats arran de la crisi sanitària en el ERTOs que efectuen aquestes empreses, per que pugin gaudir de les mesures extraordinàries aprovades per el Govern i retornar als seus llocs de treball una vegada finalitzada la situació de força de major.
· Controlar i garantir els salaris dels treballadors i les treballadores a la contractació pública: les administracions públiques han de contribuir a salvaguardar tots els llocs de feina de les empreses que treballen per contracte públic, garantint el pagament dels salaris dels treballadors i les treballadores dels contractes públics suspesos temporalment com a conseqüència del Covid-19, evitant que empreses puguin presentar ERTO ni ERO.

Que les empreses i a les administracions compleixin amb l’obligació de garantir la seguretat i la salut de tots dels treballadors i les treballadores consensuant i establint les mesures i els protocols necessaris per desenvolupar el seu treball.

 

Comments are closed.