Desconvocada la vaga a ADIF Catalunya per als dies 10 i 11 de desembre

El nostre sindicat ha desconvocat la vaga a ADIF Catalunya per als dies 10 i 11 de desembre, que havia estat motivada per la decisió de l’empresa de suprimir Barcelona com a lloc d’examen per a les proves d’accés de l’Oferta d’Ocupació Pública 2018.

Avui, el comitè de vaga i la direcció d’ADIF han acordat que a la convocatòries públiques d’ingrés on s’ofereixin places a Catalunya, Barcelona serà un dels llocs per a la realització de les oportunes proves selectives i es publicitarà l’oferta d’ocupació a Catalunya de manera concordant amb els temps actuals, de manera que la seva difusió faciliti que s’hi presentin el major nombre de candidats possible, molt especialment d’aquelles zones on hi manca personal, com és el nostre cas.

Des de la UGT de Catalunya ens felicitem per aquest acord, ja que temíem que la decisió de suprimir Barcelona com a seu d’examen comportés que no es realitzessin més proves a Catalunya, on patim una permanent manca de personal motivada, d’una banda, pels insuficients ingressos de personal, i d’altra banda, per les jubilacions i trasllats, a més de l’elevada rotació de personal per manca d’arrelament.

Comments are closed.