Desconvocada la vaga a les empreses contractistes d’Endesa

mani-29S

Després de les reunions de mediació al Departament de Treball, la Federació del Metall, Construcció i Afins (MCA) de la UGT de Catalunya i la CONC han desconvocat la vaga prevista per a demà en el sector de contractes d’Endesa per les dificultats plantejades en el procés de subrogació dels treballadors per algunes de les contractes que han adquirit nous contractes de servei amb la companyia elèctrica.

Les noves empreses contractistes es comprometen a complir la clàusula de subrogació mitjançant la presentació, abans del 31 de desembre de 2010, de la relació de treballadors i treballadores en actiu a subrogar, així com d’aquells que es trobin en diferent situació laboral (és a dir, els treballadors acomiadats per Tessag Ibérica), que de reunir els requisits, també es trobarien en aquesta situació. Les empreses contractistes adjudicatàries facilitaran les dates previstes per a la seva incorporació tant a les empreses sortints com a les organitzacions sindicals signants dels convenis provincials.

En cas que algun treballador o treballadora no sigui subrogat tot i reunir-ne els requisits, l’empresa haurà de detallar les raons. Així mateix, es garanteix que no es produiran acomiadaments sense causa justificada entre els treballadors i treballadores que reuneixin els requisits per ser subrogats.

Amb aquests acords es recullen els nostres criteris a tenir en compte en la clàusula de subrogació, alhora que es desenvolupen els apartats corresponents dels convenis provincials del Metall de Barcelona, Tarragona i Girona. L’acta d’acord recull a més l’ajornament de la convocatòria de vaga a la primera quinzena de gener en cas que les empreses contractistes d’Endesa no complissin amb els drets de subrogació.

Els sindicats valorem de manera positiva els acords que han possibilitat la suspensió de la convocatòria de vaga, tot i que estarem atents als diferents processos de subrogació que es vagin produint en les diferents empreses contractistes.

Comments are closed.