Desconvocada la vaga al sector de l’aigua de la província de Barcelona

griferiaLa UGT de Catalunya, majoritària al sector, arriba a un acod amb la patronal, mentre CC.OO. ni s’hi adhereix ni continua amb la vaga

La UGT de Catalunya, sindicat majoritari en el sector del cicle integral de l’aigua de la província de Barcelona, ha arribat a un acord amb la patronal en la negociació del Conveni Col·lectiu.

Segons aquest acord:

  • La vigència del Conveni Col·lectiu serà per als anys 2007, 2008 i 2009.

  • Per a l’any 2008 s’adaptarà la classificació professional del Conveni Estatal, que suposa com a terme mig un increment d’entre el 0,7 i l’1%, amb el conseqüent augment salarial que això comporta.
  • A partir del 2008, tots els treballadors del sector de l’aigüa de la província de Barcelona podran gaudir d’un dia de lliure disposició retribuït.
  • Al 2007 s’abonaran per a totes les categories un increment lineal de 60 euros mensuals en un nou concepte de complement de lloc de treball. Al 2008, aquest nou concepte s’incrementarà en 60 euros mensuals (és a dir, un total de 120 euros/mes), i al 2009, s’incrementarà en 30 euros més, fins arribar als 150 euros de complement a partir de gener de 2009. Aquest concepte substitueix l’històricament reivindicat plus de tòxics que, gràcies a l’acord arribat per a la UGT, serà per a tots els treballadors i les treballadores del sector, sigui quin sigui el seu grup professional i nivell salarial (fins ara només el concebien els operaris dels grups 1,2 i 3). A més, el personal que percibia aquest complement el veurà ara consolidat com garantia "ad personam" i rebrà també aquest nou complement de la mateixa manera que ho faran la resta de treballadors.
  • L’increment salarial per al 2009 serà de l’IPC previst amb clàusula de revisió a l’IPC real.
  • S’inclou també un acord en matèria de jubilació parcial i també respecte a la Llei d’Igualtat.

Amb aquest acord, la UGT ha desconvocat les mobilitzacions i la vaga. Tot i així, la UGT de Catalunya es mostra perplexa per l’arbitrarietat de l’actitud de CC.OO. de Catalunya, minoritària en el sector, que no s’ha adherit a l’acord signat però tampoc ha mantingut la vaga.

{mxc} 

Comments are closed.