Desconvocada la vaga d’autobusos de Barcelona

Finalment, els treballadors i les treballadores d'Autobusos no faran vaga els propers dies 22 i 25 de juny per denunciar l'incompliment del conveni 2005-2008, tal i com estava previst. Els representants dels treballadors han aconseguit signar aquesta nit una sèrie d'acords:

  • La contractació temporal d'estiu per als caps de setmana serà coberta amb personal extern voluntari. D'aquesta manera es vol compensar el dèficit de la plantilla no cobert pels canvis voluntaris dels empleats interns. De la previsió de 130 contractacions necessàries per a la cobertura d'aquest estiu (vacances, llançaderes, etc.), el 60% ho serà a temps complet i el 40% restant, a temps parcial (contracte de cap de setmana).
  • Les contractacions previstes a temps complet ho seran segons allò disposat en el conveni col·lectiu.
  • Es donarà opció al personal que va traslladar vacances l'any 2006que pot canviar descansos coincidents amb caps de setmana.
  • Així mateix, es deixarà oberta la via de voluntarietat per canviar caps de setmana, i en funció del creixement de peticions de voluntaris, s'aniran transformant contractes de temps parcial a temps complet.
  • El personal contractat sota qualsevol d'aquestes dues modalitats anteriorment citades, formarà part de la borsa d'ocupació amb el compromís de què un 60% del total de la mateixa passi a contractació estable en TMB, abans de juny de 2008, i el restant 40%, no més tard d'octubre de 2008. Tots ells són les condicions generals del conveni col·lectiu.

La UGT de Catalunya es mostra satisfeta pels acords aconseguits, ja que considera que garanteixen l'entrada en condicions dels treballadors que formaran part de la bossa d'hores de vacances.

{moscomment} 

Comments are closed.