Desconvocat el calendari de vagues a SLCA, empresa subministradora de carburant aeroportuari

slcaS’ha arribat a acords en matèria de prevenció de riscos laborals, quadrants i formació, entra d’altres
Els sindicats han desconvocat la trentena de jornades de vaga que quedaven fins al febrer de l’any vinent a SLCA, empresa subministradora de combustible de la britànica BP i l’espanyola REPSOL als aeroports de tot l’Estat.
Les mobilitzacions s’havien convocat per les males pràctiques de la direcció de l’empresa, que afecten directament els drets i la seguretat laboral de la plantilla. A l’aeroport de Barcelona SLCA té 80 treballadors.
Els principals acords a què s’ha arribat i que han permès desconvocar la vaga són:
  • L’empresa es compromet a entregar als delegats de prevenció de riscos laborals tota la informació, a més de respectar el seu dret de consulta i participació, tal com estableix la legislació. També se’ls permetrà participar en auditories externes del sistema preventiu i es realitzarà una avaluació de riscos psicosocials.
  • Tractar amb els representants dels treballadors en una sessió monogràfica abans que finalitzi l’any la qüestió dels treballs alternatius, que en cap cas s’aplicaran en situacions d’accidents greus ni en aquells casos que derivin en baixa laboral.
  • Més participació de la representació dels treballadors en l’elaboració dels quadrants, perquè siguin més equitatius i de manera mensual.
  • Més participació i consulta en l’elaboració del pla de formació anual.
  • Acord perquè els reconeixements mèdics i la formació no generin un cost al treballador. A partir de l’1 de gener de 2017 la formació es considerarà temps de treball efectiu.
  • Realització d’un estudi de la política de contractació durant el primer semestre de 2017, amb la participació dels sindicats.
  • Abonament dels excesos de jornada als contractes eventuals i fixos-discontinus com a jornada extraordinària.

Comments are closed.