Després d’anys de reivindicació es començarà a negociar un conveni sectorial de recerca

A la reunió celebrada ahir per videoconferència entre les organitzacions sindicals, CCOO i UGT, i les patronals del sector de Recerca de Catalunya, ACREC i Pimec, amb la mediació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s’ha acordat l’àmbit funcional del futur conveni del sector de la recerca de Catalunya.
Això estableix el punt de partida per la negociació d’un conveni col·lectiu per a les persones treballadores i les empreses del sector de la Recerca de Catalunya. El conveni afectarà a les entitats sense ànim de lucre del sector públic, que estiguin participades per la Generalitat de Catalunya, i  dedicades principalment a l’execució de la recerca.

Aquest acord tanca una etapa de quasi 7 anys intentant negociar un conveni pel sector, que ha passat per diverses fases. Des de inicis de l’any 2014, en que es va intentar, sense èxit, definir un àmbit de negociació del sector amb el director General de Recerca, s’ha intentat tot per tenir un conveni sectorial català de Recerca. Hem instat els partits polítics; hem impulsat una proposta de resolució, aprovada pel parlament al 2015, instant a la negociació del conveni sectorial català; hem intentat negociar, primer amb l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER), i després amb la patronal ja constituïda ACREC, un àmbit funcional que aglutinés a la major part de les persones que treballen al sector. Finalment ha estat possible ampliar les pretensions inicials, més restrictives en quant al seu abast, de la patronal Catalana de Recerca.

Al mateix temps, obre la porta al procés de negociació del conveni sectorial, que ja hem acordat iniciar al gener de 2021, amb la constitució de la nova comissió negociadora per abordar la regulació de les condicions de treball dels investigadors de Catalunya. Un sector amb un nivell de temporalitat que duplica la mitjana de l’economia catalana i on l’encadenament dels contractes es una pràctica molt estesa a la majoria dels centres de treball.

Des de UGT i CCOO de Catalunya valorem molt positivament aquets acord, que representa un punt d’inflexió en aquest llarg procés, i on posarem tota la nostra experiència i compromís a la negociació del conveni, per dignificar i homogeneïtzar les condicions de treball de les persones treballadores del sector de la recerca de Catalunya.

Comments are closed.