Dia Mundial de l’Aigua

WWD 2014 logoWhite ESLa UGT de Catalunya, com cada any, donem suport al Dia Mundial de l’Aigua que se celebra sota el lema “Aigua i Energia”.

Tant l’aigua com l’energia són dos recursos essencials per a la vida i, alhora, estretament vinculats, atès que la generació i el transport d’energia depèn, en gran part, dels recursos hídrics: tractament, bombament, energia hidroelèctrica… S’estima que el 8% de l’energia mundial s’utilitza pel tractament, bombament i transport de l’aigua.

L’eficiència és un tema cabdal en aquest sentit, ja que l’aigua és un recurs limitat, però tant el seu consum com el d’energia va en augment. Per tant, l’eficiència és el concepte que ens ha de donar les claus per obtenir més amb menys.

Desenvolupar polítiques transversals i sectorials que garanteixin la seguretat energètica d’un país, així com l’ús eficient de l’aigua és essencial per assolir una societat amb més creixement econòmic i, en definitiva, més sostenible. És important també, impulsar en aquests sectors una indústria verda que en minimitzi l’impacte sobre l’entorn però que generalitzi uns progressos socials accessibles per a tothom i s’assoleixin societats més igualitàries.

Per tant, el repte és garantir, de forma sostenible, l’accés a l’aigua i a l’energia en qualitat i quantitat suficients sota una governança equitativa que comparteixi coneixement i bones pràctiques.

La UGT de Catalunya defensem l’aigua dins d’un model de gestió públic, transparent i amb participació social, que garanteixi el servei públic d’abastament i sanejament de l’aigua i promogui l’ús eficient del recurs. En aquest sentit rebutgem iniciatives de privatització de la gestió de l’aigua que persegueixen principalment el benefici econòmic en lloc del dret a  l’aigua i la preservació de les funcions ambientals d’aquest recurs.

Per a aquest motiu, juntament amb d’altres organitzacions, es va demanar a la UE per mitjà d’una iniciativa ciutadana europea (ICE), que les administracions assumeixin la seva responsabilitat garantint el dret humà a l’aigua i al sanejament mitjançant uns serveis públics de qualitat, tal com han reconegut les Nacions Unides (ONU) en dues resolucions.

En aquest sentit, lamentem que malgrat la Comissió Europea ha donat importància al dret humà a l’aigua i al sanejament i al seu caràcter públic, no s’ha compromès a cap proposta legislativa per fer efectiu aquest dret, sense valorar les expectatives dels 1,9 milions de persones dels 28 països que han donat suport amb signatures a la iniciativa.

Comments are closed.