Dijous, concentració dels treballadors i treballadores d’Acció Social a Barcelona, Tarragona i Lleida pel bloqueig en el conveni col·lectiu

Davant el bloqueig patronal a la negociació del conveni i en contra de la creixent precarització laboral, la UGT i CCOO de Catalunya convoquem una concentració de treballadors i treballadores del Conveni col·lectiu de Catalunya d’Acció Social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc el proper dijous, 16 de maig, a les 12 hores a Barcelona, Tarragona i Lleida:

  • Barcelona: Plaça de Sant Jaume.
  • Tarragona: seu dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Avinguda d’Andorra, 7).
  • Lleida: seu dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  (Avinguda del Segre, 5).

Els sindicats denunciem que:

  • L’externalització dels serveis socials està servint per alimentar i engrandir un negoci opac, elitista i mercantilista, molt atractiu per empreses sense escrúpols que s’amaguen rere la denominació “sense ànim de lucre”, per treure’n profit de les situacions de vulnerabilitat de determinats segments de la població a costa, també, d’explotar els treballadors i treballadores.
  • L’externalització dels serveis socials no garanteix la seva qualitat, ja que per tal d’abaratir costos hi ha administracions que liciten els seus contractes amb uns salaris per sota dels que estableix el conveni d’aplicació i, a més, permeten i fomenten la presentació d’ofertes per sota del preu inicial de licitació (amb la disminució de la qualitat del servei i la precarització de les condicions laborals que això suposa).
  • L’externalització dels serveis socials s’està realitzant amb una important manca de supervisió i control per part de les administracions sobre el funcionament dels diferents serveis i centres, el que suposa la impunitat de les empreses que cometen irregularitats en l’atenció dels usuaris o en el compliment de les seves obligacions amb els seus treballadors i treballadores.

Des de la UGT i CCOO de Catalunya apostem per uns serveis socials públics i de qualitat. L’externalització només es podria entendre si es garanteix la qualitat i, per tant, sol·licitem a les administracions el seu compromís d’assegurar en les seves licitacions i contractes el següent:

  • Uns preus de licitació que tinguin en compte els salaris, els complements i les condicions laborals dels convenis d’aplicació (inclosa una revisió de preus en funció de les actualitzacions de les taules salarials).
  • Que no s’acceptin ofertes per sota del preu de sortida i que es tingui en valor (amb més puntuació) a les empreses que contemplin millores laborals i socials per sobre del conveni d’aplicació.
  • Una supervisió i control efectius dels serveis externalitzats per impedir i sancionar les irregularitats en la prestació dels serveis per part de les empreses adjudicatàries.

Demanem a les administracions que explicitin el seu compromís amb uns serveis socials de qualitat i que garanteixin, alhora, unes millores salarials i socials en un nou conveni més digne pel sector d’acció social.

Comments are closed.