Documentació àrea Dona i Igualtat

Documentació àrea Dona i Igualtat

Argumentari 8M del 2021: A la vida i a la feina essencials i iguals
769.7 KiB, 566 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Bretxa salarial, igual retribució per feines d'igual valor. Informe 2021
702.0 KiB, 68 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Bretxa salarial, L'expressió de Les desigualtats entre dones i homes en el mercat de treball remunerat.  Informe 2020
184.8 KiB, 42 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Negociar en igualtat. Guia de clàusules per a una negociació col·lectiva amb perspectiva de gènere (2019)
320.4 KiB, 592 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Bretxa i desigualtats salarials de gènere a Catalunya. Informe 2019
1.2 MiB, 63 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
“Bretxa i desigualtats salarials de gènere a Catalunya” 2018
260.5 KiB, 2107 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Informe "10 anys de llei d'igualtat"
376.3 KiB, 1111 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
informe "La conciliació, encara una qüestió de gènere"
591.5 KiB, 1013 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Bretxa salarial de gènere a Catalunya als sectors públic i privat. Determinants i propostes
377.0 KiB, 2013 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Informe sobre segregació ocupacional de gènere "La feina no té gènere"
1.1 MiB, 1727 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Desigualtats salarials a Catalunya 2016
1.4 MiB, 2572 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Anàlisi dels programes electorals en clau de gènere
361.4 KiB, 930 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Informe sobre bretxa salarial "La teva no concilació es la meva no remuneració"
3.0 MiB, 978 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Díptic SIAM
Díptic SIAM
20 Juny, 2014
327.8 KiB, 383 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Díptic Siam, Servei d'Informació, Assessorament i Mediació per a la dona
63.9 KiB, 747 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Díptic de la Xarxa d'Agents Sindicals per a la Igualtat
412.5 KiB, 294 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Informe "Dones en mons d'homes", de la situació laboral de les dones a Lleida
408.6 KiB, 170 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
"Ofensiva contra la igualtat", informe sobre la situació de la dona al mercat laboral, 2014
289.4 KiB, 143 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Triptic "Drets laborals de les dones víctimes de violència masclista"
760.7 KiB, 831 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Tríptic "Assetjament sexual i per raó de gènere a l'empresa"
676.7 KiB, 519 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Violència masclista. Anàlisi de la situació actual amb perspectiva laboral, 2013
769.1 KiB, 322 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Informe sobre la situació de la dona al mercat de treball: "Velles desigualtats, noves desigualtats"
460.2 KiB, 298 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Les dones al mercat de treball: la desigualtat salarial i l'impacte de la crisi
501.8 KiB, 221 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Informe "La discriminació salarial", 2011
310.7 KiB, 200 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Violència masclista en la parella: Anàlisi de la situació actual amb perspectiva laboral
1.3 MiB, 397 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
La discriminació a l'ombra. La bretxa salarial que separa homes i dones
368.6 KiB, 237 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Document explicatiu de la XASI
41.3 KiB, 426 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Conclusions de la Jornada de la Llei d'Igualtat a les empreses
95.7 KiB, 213 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Origen Dia Internacional de la Dona
54.5 KiB, 466 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
La Jornada Parcial de les Dones
224.1 KiB, 625 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu