Documentació àrea Dona i Igualtat

Documentació àrea Dona i Igualtat

Argumentari 8M del 2021: A la vida i a la feina essencials i iguals
769.7 KiB, 86 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Negociar en igualtat. Guia de clàusules per a una negociació col·lectiva amb perspectiva de gènere (2019)
320.4 KiB, 567 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
“Bretxa i desigualtats salarials de gènere a Catalunya” 2018
260.5 KiB, 2050 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Informe "10 anys de llei d'igualtat"
376.3 KiB, 1075 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
informe "La conciliació, encara una qüestió de gènere"
591.5 KiB, 966 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Bretxa salarial de gènere a Catalunya als sectors públic i privat. Determinants i propostes
377.0 KiB, 1975 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Informe sobre segregació ocupacional de gènere "La feina no té gènere"
1.1 MiB, 1702 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Desigualtats salarials a Catalunya 2016
1.4 MiB, 2543 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Anàlisi dels programes electorals en clau de gènere
361.4 KiB, 907 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Informe sobre bretxa salarial "La teva no concilació es la meva no remuneració"
3.0 MiB, 954 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Díptic SIAM
Díptic SIAM
20 Juny, 2014
327.8 KiB, 344 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Díptic Siam, Servei d'Informació, Assessorament i Mediació per a la dona
63.9 KiB, 730 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Díptic de la Xarxa d'Agents Sindicals per a la Igualtat
412.5 KiB, 272 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Informe "Dones en mons d'homes", de la situació laboral de les dones a Lleida
408.6 KiB, 153 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
"Ofensiva contra la igualtat", informe sobre la situació de la dona al mercat laboral, 2014
289.4 KiB, 131 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Triptic "Drets laborals de les dones víctimes de violència masclista"
760.7 KiB, 781 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Tríptic "Assetjament sexual i per raó de gènere a l'empresa"
676.7 KiB, 504 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Violència masclista. Anàlisi de la situació actual amb perspectiva laboral, 2013
769.1 KiB, 281 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Informe sobre la situació de la dona al mercat de treball: "Velles desigualtats, noves desigualtats"
460.2 KiB, 249 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Les dones al mercat de treball: la desigualtat salarial i l'impacte de la crisi
501.8 KiB, 182 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Informe "La discriminació salarial", 2011
310.7 KiB, 176 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Violència masclista en la parella: Anàlisi de la situació actual amb perspectiva laboral
1.3 MiB, 370 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
La discriminació a l'ombra. La bretxa salarial que separa homes i dones
368.6 KiB, 218 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Document explicatiu de la XASI
41.3 KiB, 401 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Conclusions de la Jornada de la Llei d'Igualtat a les empreses
95.7 KiB, 199 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Origen Dia Internacional de la Dona
54.5 KiB, 438 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
La Jornada Parcial de les Dones
224.1 KiB, 603 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu