Higiene industrial

Higiene industrial

Fitxa de prevenció: Radiacions ionitzants a l'àmbit sanitari
341.7 KiB, 285 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Fitxa de prevenció: Radiacions Ionitzants
279.8 KiB, 236 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Infografia preventiva sobre nanomaterials
523.1 KiB, 136 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Cuaderno preventivo: La nanotecnologia un riesgo emergente
4.8 MiB, 647 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Fitxa preventiva “Temperatura, ahorro energético y confort térmico en trabajos sedentarios”
284.7 KiB, 562 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Etiquetado de productos químicos
1.0 MiB, 896 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Sindrome Edificio Enfermo
Sindrome Edificio Enfermo
19 Desembre, 2017
5.7 MiB, 1632 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Sensibilitat química
Sensibilitat química
19 Desembre, 2017
149.3 KiB, 254 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Fichas preventivas: Estrés térmico por calor
1.3 MiB, 1220 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Ficha preventiva: Estrés térmico por frio
1.0 MiB, 2307 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Ficha preventiva: Nuevo sistema de pictogramas de productos químicos
250.4 KiB, 434 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Cuaderno: Identificación y evaluación del riesgo de exposición a agentes químicos
1.2 MiB, 10972 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Treballs en ambients calorosos
121.4 KiB, 165 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Cuaderno preventivo. La nanotecnología, un riesgo emergente
687.4 KiB, 2102 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Tríptic: Nova classificació i etiquetatge de productes químics 2009
155.7 KiB, 1193 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Tríptic: Amiant
Tríptic: Amiant
3 Juny, 2014
517.8 KiB, 274 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Tríptic: Cop de Calor
Tríptic: Cop de Calor
3 Juny, 2014
250.2 KiB, 332 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Cuaderno Preventivo: Protecciones Personales Respiratorias. Riesgo de inhalación de contaminantes.
656.4 KiB, 506 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Tríptic. Fluids de talls: Olis i emulsions.
1.0 MiB, 276 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Tríptic: Risc biològic al personal de neteja de centres sanitaris
347.8 KiB, 697 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Cuaderno Preventivo: Radiaciones no ionizantes
1.3 MiB, 23865 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Guía Práctica de: Productos Guía Práctica de Productos Químicos y la prevención en el trabajo
1.3 MiB, 869 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Quadern preventiu: Estrès tèrmic: Exposició a temperatures extremes a la feina
1.3 MiB, 2778 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Cuaderno preventivo de ruido en el trabajo
431.8 KiB, 5404 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Guia de riesgos biologicos en el trabajo
1.6 MiB, 1222 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Guia preventiva sobre el soroll
2.5 MiB, 3004 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu