Higiene industrial

Higiene industrial

Fitxa de prevenció: Radiacions ionitzants a l'àmbit sanitari
341.7 KiB, 233 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Fitxa de prevenció: Radiacions Ionitzants
279.8 KiB, 213 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Infografia preventiva sobre nanomaterials
523.1 KiB, 120 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Cuaderno preventivo: La nanotecnologia un riesgo emergente
4.8 MiB, 525 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Fitxa preventiva “Temperatura, ahorro energético y confort térmico en trabajos sedentarios”
284.7 KiB, 483 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Etiquetado de productos químicos
1.0 MiB, 760 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Sindrome Edificio Enfermo
Sindrome Edificio Enfermo
19 desembre, 2017
5.7 MiB, 1235 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Sensibilitat química
Sensibilitat química
19 desembre, 2017
149.3 KiB, 229 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Fichas preventivas: Estrés térmico por calor
1.3 MiB, 1159 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Ficha preventiva: Estrés térmico por frio
1.0 MiB, 2233 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Ficha preventiva: Nuevo sistema de pictogramas de productos químicos
250.4 KiB, 405 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Cuaderno: Identificación y evaluación del riesgo de exposición a agentes químicos
1.2 MiB, 10345 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Treballs en ambients calorosos
121.4 KiB, 157 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Cuaderno preventivo. La nanotecnología, un riesgo emergente
687.4 KiB, 1933 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Tríptic: Nova classificació i etiquetatge de productes químics 2009
155.7 KiB, 1081 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Tríptic: Amiant
Tríptic: Amiant
3 juny, 2014
517.8 KiB, 252 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Tríptic: Cop de Calor
Tríptic: Cop de Calor
3 juny, 2014
250.2 KiB, 316 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Cuaderno Preventivo: Protecciones Personales Respiratorias. Riesgo de inhalación de contaminantes.
656.4 KiB, 462 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Tríptic. Fluids de talls: Olis i emulsions.
1.0 MiB, 247 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Tríptic: Risc biològic al personal de neteja de centres sanitaris
347.8 KiB, 660 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Cuaderno Preventivo: Radiaciones no ionizantes
1.3 MiB, 22452 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Guía Práctica de: Productos Guía Práctica de Productos Químicos y la prevención en el trabajo
1.3 MiB, 824 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Quadern preventiu: Estrès tèrmic: Exposició a temperatures extremes a la feina
1.3 MiB, 2675 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Cuaderno preventivo de ruido en el trabajo
431.8 KiB, 4953 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Guia de riesgos biologicos en el trabajo
1.6 MiB, 1157 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Guia preventiva sobre el soroll
2.5 MiB, 2819 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu