Higiene industrial

Higiene industrial

Quadern preventiu: La gestió de l'amiant per a delegats i delegades de prevenció
2.2 MiB, 116 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Fitxa de prevenció: Radiacions ionitzants a l'àmbit sanitari
341.7 KiB, 450 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Fitxa de prevenció: Radiacions Ionitzants
279.8 KiB, 376 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Infografia preventiva sobre nanomaterials
523.1 KiB, 210 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Resumen y conclusiones: Jornada Nanotecnología y PRL
7.3 MiB, 71 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Cuaderno preventivo: La nanotecnologia un riesgo emergente
4.8 MiB, 1089 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Fitxa preventiva “Temperatura, ahorro energético y confort térmico en trabajos sedentarios”
284.7 KiB, 995 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Etiquetado de productos químicos
1.0 MiB, 1196 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Sindrome Edificio Enfermo
Sindrome Edificio Enfermo
19 Desembre, 2017
5.7 MiB, 2719 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Sensibilitat química
Sensibilitat química
19 Desembre, 2017
149.3 KiB, 343 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Fichas preventivas: Estrés térmico por calor
1.3 MiB, 1757 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Ficha preventiva: Estrés térmico por frio
1.0 MiB, 2492 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Ficha preventiva: Nuevo sistema de pictogramas de productos químicos
250.4 KiB, 521 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Cuaderno: Identificación y evaluación del riesgo de exposición a agentes químicos
1.2 MiB, 12199 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Treballs en ambients calorosos
121.4 KiB, 221 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Tríptic: Nova classificació i etiquetatge de productes químics 2009
155.7 KiB, 1699 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Tríptic: Amiant
Tríptic: Amiant
3 Juny, 2014
517.8 KiB, 405 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Tríptic: Cop de Calor
Tríptic: Cop de Calor
3 Juny, 2014
250.2 KiB, 580 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Cuaderno Preventivo: Protecciones Personales Respiratorias. Riesgo de inhalación de contaminantes.
656.4 KiB, 764 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Tríptic. Fluids de talls: Olis i emulsions.
1.0 MiB, 428 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Tríptic: Risc biològic al personal de neteja de centres sanitaris
347.8 KiB, 792 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Cuaderno Preventivo: Radiaciones no ionizantes
1.3 MiB, 28786 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Guía Práctica de: Productos Guía Práctica de Productos Químicos y la prevención en el trabajo
1.3 MiB, 1003 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Quadern preventiu: Estrès tèrmic: Exposició a temperatures extremes a la feina
1.3 MiB, 3099 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Cuaderno preventivo de ruido en el trabajo
431.8 KiB, 6509 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Guia de riesgos biologicos en el trabajo
1.6 MiB, 1406 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Guia preventiva sobre el soroll
2.5 MiB, 3670 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
Cuaderno preventivo: Nueva clasificación y etiquetado de sustancias y mezclas químicas
965.0 KiB, 313 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu