Dona, discapacitat i violència masclista

La UGT de Catalunya participem en el Grup de Treball de Dones amb Discapacitat del Consell Nacional de Dones de Catalunya. Aquest Grup de Treball vol tirar endavant un projecte per fer una diagnosi de les necessitats específiques per a l’abordatge de les violències masclistes en les dones amb discapacitat i fer propostes d’actuació.

En aquest sentit, la UGT de Catalunya hem elaborat un document amb el nostre posicionament i propostes per millorar l’atenció de les dones amb discapacitat en situació de violència masclista.

Comments are closed.