Dues sentències reconeixen el dret dels treballadors del Parc Científic de Barcelona a cobrar la part meritada de les pagues extres 2012 i 2013

parc-cientificEl Jutjat Social número 1 de Barcelona ha dictat dues sentències sobre les demandes de conflicte col·lectiu interposades pel comitè d’empresa de la Fundació Parc Científic de Barcelona -integrat per delegats de la UGT i CCOO- en relació a les supressions de les pagues extraordinàries del 2012 i 2013.

En el cas de la paga de Nadal del 2012 –suprimida pel Reial Decret 20/2012 del Govern de l’Estat-, la sentència reconeix el dret dels treballadors i les treballadores del Parc Científic a percebre la part proporcional de la paga meritada fins al 15 de juliol d’aquell any. D’altra banda, a la llei de pressupostos de la Generalitat per al 2013 –prorrogats del 2012- també es va suprimir la meitat de la paga de juny i la meitat de la paga de desembre dels treballadors del sector públic; en aquest cas, la sentència reconeix que se’ls ha de retornar la part meritada fins a l’1 de març del 2013.

En total el comitè d’empresa calcula que el Parc Científic haurà de retornar a la seva plantilla, formada per uns 180 treballadors i treballadores, l’equivalent a una paga íntegra. El Parc Científic és una fundació pública de la Universitat de Barcelona.

L’execució de les sentències resta pendent del possible recurs de suplicació que poden presentar ambdues parts davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

En aquests enllaços trobareu la sentència sobre la paga del 2012 i la sentència de la paga del 2013.

Comments are closed.