Durant el primer trimestre de l’any augmenta la taxa d’atur, es destrueix ocupació i es redueix la població activa a Catalunya

En aquest enllaç trobareu una infografia amb algunes dades.

El 60,65% dels aturats porten més d’un any sense feina

A Catalunya 109.700 llars no tenen cap perceptor d’ingressos, 239.000 habitatges tenen tots els seus actius desocupats i 214.000 llars tenen tots els seus treballadors assalariats amb contractes temporals

Catalunya inicia el primer trimestre de l’any 2015 amb una taxa d’atur del 20,05% i amb 758.000 persones en situació de desocupació, segons les dades de l’EPA: 1.500 persones més que al trimestre anterior (+0,20%) i 82.200 persones menys que l’any 2014 (-9,78%).

A l’Estat espanyol la taxa d’atur se situa en el 23,78%, amb 5.444.600 persones en situació de desocupació, 13.100 persones menys que al trimestre anterior (-024%) i 488.700 menys que l’any 2014 (-8,24%).

A Catalunya, la població activa s’ha reduït en 23.300 persones respecte al trimestre passat, i en 19.600 persones respecte al mateix període de l’any anterior, situant-se en un total de 3.781.300 persones.

Pel que fa la població ocupada, se situa en 3.023.200 persones, amb una reducció de 24.900 persones respecte al trimestre anterior i un increment de 62.400 persones respecte a l’any anterior.

En relació a les taxes, la taxa d’atur d’aquest trimestre, com ja hem dit, s’ha situat en el 20,05%, un 0,17% més que al trimestre anterior, i un 2,06% menys que al mateix trimestre de l’any 2014.

La taxa d’ocupació s’ha situat en un 49,8%, un 0,4% menys que al trimestre anterior i 1,1 punts percentuals més que al mateix trimestre de l’any anterior .

La taxa d’activitat es redueix en 5 dècimes respecte al trimestre anterior, situant-se en el 62,2% i 4 dècimes respecte al mateix període de l’any 2014.

Pel que fa a la taxa de temporalitat, s’ha situat en el 18,22% i la taxa de parcialitat , el percentatge de població ocupada que treballa a temps parcial, se situa en el 14,17%.

Pel que fa les províncies, Tarragona és la que presenta una taxa d’atur més alta, amb un 23,17%; seguida de Girona, amb un 21,92%; Barcelona, amb un 19,58%, i Lleida, amb un 16,9%. Cal remarcar que respecte al trimestre anterior, la taxa d’atur s’ha  incrementa a la totes províncies, a excepció de Girona, on ha baixat un 0,48%, mentre que respecte al quart trimestre de l’any 2014, la taxa d’atur s’ha reduït a totes les províncies a excepció de Lleida, on s’ha incrementat un 0,52%.

S’inicia l’any amb 459.700 persones en situació d’atur de llarga durada, un increment de 8.300 persones respecte al trimestre anterior, i ja representen el 60,65% de les persones en situació de desocupació.

Pel que fa a la població jove, la taxa d’atur durant aquest trimestre se situa en un 45,65%, un 25,6% per sobre de la taxa d’atur general, i la taxa de temporalitat dels joves s’ha situat en el 54,37%.

Respecte al nombre de persones estrangeres en situació de desocupació, s’ha reduït un 8,2% respecte a l’any anterior, i un 3,48% respecte al passat trimestre, i representen el 24,9% del total de persones en situació d’atur.

Per sectors, s’ha de destacar que en aquest primer trimestre s’han destruït 24.900 llocs de treball respecte al trimestre anterior: 19.200 als serveis, 4.800 a la indústria, 3.800 a la construcció, mentre que a l’agricultura s’han creat 2.800 llocs de treball. Respecte a l’any anterior, s’han creat 62.500: 37.800 al sector de la indústria, 11.500 als serveis, 11.500 a la construcció i 1.500 a l’agricultura.

Amb totes aquestes dades, les famílies continuen patint les conseqüències d’aquesta crisi. En aquest sentit, aquest trimestre 109.700 llars no tenen cap perceptor d’ingressos, 239.000 habitatges tenen tots els seus actius en situació de desocupació i 214.000 llars tenen tots els seus treballadors assalariats amb contractes temporals.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Aquest trimestre s’ha incrementat la taxa d’atur, superant novament el 20% a Catalunya, s’ha reduït la població activa i s’ha destruït ocupació. S’ha incrementat el nombre de persones en situació de llarga durada i les llars amb totes les seves persones assalariades amb contracte temporal.

Ni tan sols l’inici de la Setmana Santa, a finals del mes de març, ha servit per recuperar l’ocupació i reactivar l’economia, i aquest trimestre moltes persones han deixat de buscar feina el que ha fet caure la població activa.

Amb totes aquestes dades i malgrat la reducció de la taxa d’atur i la creació d’ocupació respecte a l’any anterior, la UGT de Catalunya no pot valorar positivament les dades de l’EPA del primer trimestre de 2015.

Amb l’excusa de la sortida de la crisi, els governs han desenvolupat polítiques econòmiques restrictives i austeres que han tingut com a resultat la creació ocupació a qualsevol preu, on l’únic que s’està valorant és la quantitat i no la qualitat dels llocs de treball que es creen. En aquest sentit, sí que és cert que ha disminuït l’atur i que s’ha creat ocupació respecte a anys anteriors, però més enllà dels anuncis de l’inici de la recuperació econòmica, l’ocupació creada és precària, temporal, parcial i de curta durada.

Si bé podem entreveure una millora quantitativa en quant a dades numèriques, des de la UGT de Catalunya continuem denunciant que aquesta lleugera recuperació és a costa de la pèrdua de drets laborals i socials, de retallades salarials, de l’increment de les desigualtats socials i de la precarietat laboral.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem:

  • Situar la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació de qualitat com a acció prioritària, amb mesures que impulsin la reactivació econòmica.
  • Situar les persones com a l’objectiu prioritari: les que estan en situació d’atur, perquè cada vegada tenen més dificultats per trobar una ocupació que asseguri el seu nivell adquisitiu; i les que treballen, perquè cada vegada ho fan amb condicions més precàries, amb més temporalitat, parcialitat i sous més baixos.
  • La reactivació de la demanda interna mitjançant la pujada dels salaris, la qual cosa portarà la creació d’ocupació i la millora de les condicions de treball.
  • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació, per a fer front la situació d’atur de les persones treballadores del nostre país, incrementant les partides pressupostàries destinades a l’orientació, la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació.
  • Desenvolupar politiques dirigides als col·lectius amb més dificultatsd’inserció laboral com les persones majors de 45 anys, les persones que han esgotat les prestacions per desocupació, o les persones joves.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació amb més personal orientador, imillorar la  intermediació pública en el mercat de treball , garantint la gratuïtat d’aquestes actuacions i del conjunt de les polítiques actives d’ocupació, per a totes les persones, i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les agències privades de col·locació i a les empreses de treball temporal.
  • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació amb polítiques actives d’ocupació que combinin formació i contractació.
  • La derogació de les darreres reformes laboral imposades, injustes, inútils i ineficaces i amb conseqüències nefastes per a les persones treballadores ocupades, per a les persones treballadores en situació d’atur i per a les persones en situació de més vulnerabilitat.

Comments are closed.