El 2014 ha estat l’any de la precarització del mercat de treball, amb més temporalitat, contractes més curts i més parcialitat

Infografia sobre les dades de l’atur registrat durant el 2014

Ja són 228.021 les persones registrades a les Oficines de Treball (el 39,20% del total) que no cobren prestació o subsidi per desocupació, 54.865 persones més que al desembre de 2013

Catalunya ha tancat l’any 2014 amb un total de 575.948 persones desocupades registrades a les Oficines de Treball del SOC, xifra que representa una reducció d’un 0,98% respecte al mes anterior (5.704 persones menys), i una reducció interanual d’un 7,83%, és a dir, 48.924 persones desocupades menys que al mes de desembre de l’any 2013.

A l’Estat espanyol, l’atur es redueix també en 64.405 persones al mes de desembre i tanca l’any amb un total de 4.447.711 persones en situació de desocupació, un 1,43% menys respecte al mes anterior, i un 5,39% menys respecte al desembre de l’any 2013, amb 253.627 persones registrades menys en situació d’atur.

Per províncies, respecte al mes anterior, a totes elles s’ha reduït l’atur a excepció de Tarragona, on s’ha incrementat en un 0,72%, amb 68.821 persones en situació d’atur. A Barcelona s’ha reduït en un 1,33%  (amb un total de 422.935 persones en situació d’atur), a Girona, en un 0,70% (55.162 persones aturades), i a Lleida, en un 0,37% (29.030 persones desocupades). Respecte a l’any 2013, les quatre províncies han reduït el nombre de persones registrades en situació d’atur:Barcelona, en un 8,75% (-40.539 persones); Girona, en un 6,16% (-3.619 persones); Lleida, en un 5,04% (-1.541 persones), i Tarragona, en un 4,48% (-3.225 persones).

En relació als diferents grups de població, l’atur entre els homes s’ha reduït en un 10,53% respecte a l’any anterior (33.290 homes menys que al desembre de 2013) i entre les dones la reducció ha estat d’un 5,06% (15.634 dones menys respecte al mateix període de l’any anterior). Pel que fa a la variació mensual, l’atur s’ha reduït més entre les dones, amb 4.567 menys aturades que al mes anterior (-1,53%), que entre els homes, amb 1.137 menys aturats que al novembre (-0,40%).

Pel que fa a la població treballadora més jove, el número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de desembre en 36.819 joves.Aquesta xifra representa una reducció respecte al mes anterior d’un 3,89%, i un descens respecte al mes de desembre passat d’un 5,33%.

L’any 2014 ha finalitzat amb un total de 113.327 persones estrangeres en situació de desocupació (el 19,68% del total d’aturats a Catalunya), un 0,1% més que al mes anterior (+134 persones) i un 8,4% menys que al mes de desembre de 2013 (-10.397 persones aturades). Del total, un 54,77% procedeixen del sector serveis i un 17,09% de la construcció.

Per sectors, i respecte al mes de novembre, l’atur s’ha incrementat a l’agricultura, en un 2,04% (+298 persones), i en la construcció, en un 0,50% (+342 persones). S’ha reduït, però, en els serveis (-5.696 persones, -1,47%), en laindústria (-480 persones, -0,61%) i entre les persones sense ocupació anterior(-168 persones, -0,51%).

Respecte a l’any 2013, l’atur s’ha reduït en un 19,26% al sector de la construcció (-16.417 persones), un 13,43% a la indústria (-12.172 persones) i un 5,84% als serveis (-23.633 persones); però s’ha incrementat a l’agricultura, amb 997 persones més en situació d’atur (+7,17%) i entre les persones sense ocupació anterior, amb 2.301 persones més aturades (+7,58%).

Durant aquest mes de desembre s’han signat 186.014 contractes, 11.013 menys que al mes anterior (-5,59%), però 20.131 contractes més que ara fa un any (+12,14%). La contractació, respecte a l’any 2013, s’ha incrementat a totes les províncies: a Barcelona (+16.042 contractes), Girona (+2.285 contractes), Lleida (+292 contractes) i Tarragona (+1.512 contractes).

La  contractació indefinida ha caigut un 13,20% respecte al mes de novembre

(-3.177 contractes), però s’ha incrementat un 32,80% respecte al desembre de 2013 (+5.162 contractes).  La contractació temporal ha caigut un 4,53% respecte al mes de novembre (-7.836 contractes) i s’ha incrementat un 9,97% respecte a l’any anterior (+14.969 contractes).

El 88,77% dels contractes signats al mes de desembre han estat temporals. La contractació indefinida ha representat el 11,23% del total, mentre que l’any passat representava el 9,49%.

El 71,15% de la contractació efectuada durant aquest mes ha estat en el sector serveis, i el 66,54% del total de la contractació ha estat del sector serveis i temporal.

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, Catalunya tanca l’any amb 2.963.394 persones afiliades, xifra que representa un increment de 8.388 persones afiliadesrespecte al mes de novembre i un increment de 83.744 persones respecte al mes de desembre de l’any anterior.

Per últim, i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 60,80%. En aquest sentit, són 228.021 les persones registrades a les oficines de treball, un 39,20%, les que no cobren prestació o subsidi per desocupació, 54.865 persones més que el desembre de 2013.

Les persones que cobren una prestació assistencial o la renda activa d’inserció arriba aquest mes al 53,03% del total de les persones que reben una prestació, és a dir, 187.529 persones amb dret, reben una prestació mitjana de 426 euros.

 

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Malgrat el descens de l’atur d’aquest mes de desembre, la UGT de Catalunya no pot valorar positivament les dades que coneixem avui.

El 2014, lluny de ser l’any de la recuperació econòmica, ha estat l’any de la precarització del mercat de treball, amb més temporalitat, contractes més curts i més parcialitat. I tot això com a conseqüència d’una reforma laboral imposada, en unes condicions salarials i laborals molt diferents a les d’abans de l’inici de la crisi, que són la causa de l’empobriment de la població treballadora.

Respecte a les persones que estan en situació d’atur, s’ha incrementat el temps de permanència en la situació de desocupació, s’ha reduït la taxa de cobertura de les persones que cobren alguna prestació per desocupació, s’ha incrementat el percentatge de persones que no cobren prestació o subsidi per desocupació i, de les que sí en perceben, s’ha incrementat el nombre de persones que reben una prestació assistencial o renda activa d’inserció, la qual cosa suposa uns ingressos mitjans de 426 euros per fer front a les despeses familiars mensuals.

Actualment, els ciutadans i ciutadanes tenim menys protecció social, menys sanitat i educació pública, menys ajudes a la dependència, pitjors pensions i pitjor cobertura per desocupació.

En definitiva, el 2014 ha estat l’any de l’increment de la pobresa i de les desigualtats socials i de la precarització del mercat de treball.

Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:

  • Prioritzar la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació de qualitat en l’agenda política dels governs per l’any 2015.
  • Adoptar mesures adreçades principalment a les persones, que continuen patint la crisi i que cada vegada es troben en una situació més vulnerable.
  • Garantir la cobertura social per a les persones que han exhaurit les prestacions per desocupació.
  • Reactivar la demanda interna mitjançant la pujada dels salaris, la qual cosa portarà la creació d’ocupació i la millora de les condicions de treball.
  • Incrementar el pressupost destinat a les polítiques actives d’ocupació: a l’orientació, la formació i la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació.
  • Desenvolupar polítiques actives d’ocupació de qualitat dirigides als col·lectius més castigats per la crisi: les persones en situació d’atur de llarga durada que ja han esgotat la seva prestació per desocupació, els joves amb baixa qualificació professional, les persones majors de 45 anys o aquelles que provenen de sectors en crisi.
  • Retirar de manera immediata la reforma laboral, imposada, injusta, inútil i ineficaç, que està tenint conseqüències nefastes, no només per les persones treballadores en situació d’atur i per les persones en situació de més vulnerabilitat sinó ja també per a les persones treballadores ocupades, que tot i tenint un lloc de treball no aconsegueixen arribar a final de mes.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les agències privades de col·locació i a les empreses de treball temporal.
  • Aprofundir en la reforma del sistema fiscal amb l’objectiu de generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: eliminar els paradisos fiscals, lluitar contra el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals i crear nous impostos sobre grans fortunes.

Comments are closed.