El 2017 l’aeroport de Reus segueix operant amb uns mitjans per sota dels mínims establerts pel Ministeri de Foment

aeroport-reusUna resolució del Ministeri de Foment de juliol de 2013 estableix que “El transport aeri és un servei essencial, com ha reconegut la Jurisprudència del Tribunal Constitucional, per a la prestació del qual són indispensables les condicions de seguretat pertinents:”

Entre altres condicions, la Resolució del Ministeri de Foment contempla:

  • El manteniment mínim indispensable del servei essencial d’energia i abalisament i de les instal·lacions especials.
  • Les estrictes per a l’atenció adequada del centre de coordinació aeroportuària i de l’oficina de trànsit i els executius de servei indispensable.
  • Les activitats concretes de senyalització que permeten el moviment d’aeronaus sobre les pistes i aparcament a les plataformes d’estacionament.

La resolució també fa una referència especial a la supervisió dels sistemes que guien les aeronaus en ruta i aterratge.

Per assolir aquests objectius, la resolució obliga la presència de com a mínim dos tècnics d’energia i abalisament, dues persones al centre de coordinació aeroportuària, un tècnic de senyalització i moviment d’aeronaus i un tècnic en sistemes de navegació aèria.

Després de la falta de personal que s’ha produït a l’Aeroport de Reus durant el 2016, que la UGT fa temps que denuncia, la direcció d’AENA i ENAIRE ha continuat incomplint aquest 2017 el nombre de personal mínim estipulat pel Ministeri de Foment.

Durant aquests mesos del 2017, l’aeroport ha operat per sota dels mínims de seguretat decretats pel Ministeri de Foment, ha deixat un únic tècnic d’energia i abalisament en 25 ocasions, cap tècnic de senyalització i moviment d’aeronaus 2 cops, una única persona al Centre de Coordinació Aeroportuària en 1 ocasió, i cap tècnic de sistemes de navegació aèria 2 vegades.

Des d’AENA i ENAIRE es fan servir argúcies dialèctiques i al·lusions a organismes internacionals abstractes per a sortir del pas davant l’opinió pública quan posem de manifest l’afectació que les seves retallades estan provocant en la seguretat operacional de l’Aeroport de Reus. Aquesta vegada, l’evidència objectiva i incontestable és que, a l’Aeroport de Reus, AENA i ENAIRE incompleixen els mínims recursos que el Ministeri de Foment estableix per operar amb la mínima seguretat.

Comments are closed.