El 33% increment de la contractació de setembre (72.577 contractes) s’ha traduït en un increment del 0,24% de persones afiliades a la seguretat social (7.954 persones)

El mes de setembre l’atur torna a incrementar-se a Catalunya, situant en 400.373 el nombre de persones que es troben en situació de desocupació, 2.988 persones més que el mes anterior (+0,75%) i 50.708 persones menys que ara fa un any (-11,24%).

L’atur també creix a l’Estat espanyol: se situa en 3.410.182 persones, 27.858 persones més (+0,82%) respecte al mes anterior, però 310.115 persones menys (-8,34%) respecte al mateix període de l’any passat.

Per províncies:

 • Barcelona: baixa l’atur en 2.487 persones (-0,83%), 297.236 persones en situació de desocupació.
 • Girona: puja l’atur en 1.988 persones (+5,77%), 36.443 persones desocupades.
 • Lleida: 800 persones més en atur (+4,36%), 19.144 persones en situació d’atur.
 • Tarragona: 687 persones més (+5,99%), 47.550 persones desocupades.

En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 9,68% de Tarragona i el 12,15% de Lleida.

L’atur s’incrementa entre els homes. En les dones es redueix lleugerament: 3.423 homes més en situació d’atur (+2%), per 435 dones menys (-0,19%). Respecte a l’atur registrat d’ara fa un any, aquest s’ha reduït: un 14,18% en el cas dels homes (28.890 desocupats menys) i un 8,82% en les dones (21.818 dones aturades menys).

També s’incrementa l’atur entre les persones més joves: 3.587 joves més en situació d’atur. En total 27.210 persones menors de 25 anys en atur (+15,18%). Respecte a l’any passat, el nombre de joves en situació d’atur s’ha reduït en un 7,28%, amb 2.137 joves menys.

L’atur entre la població estrangera s’incrementa en 5.592 persones i representa aquest mes el 19,01% del total de l’atur: amb un total de 76.123 persones estrangeres en situació de desocupació, 5.592 persones més que el mes anterior (+7,9%), però un 10,1% menys respecte al mateix període de l’any anterior.

Per sectors, l’atur s’incrementa fonamentalment entre les persones sense ocupació anterior, amb 2.267 persones més desocupades (+9,07%) i l’agricultura, amb 1.336 persones més desocupades (+16,09%). L’atur també s’incrementa als serveis, amb 772 persones més (+0,28%). Per contra, es redueix en 897 persones en la construcció (-2,35%) i en 490 persones al sector industrial (-1,01%).

Pel que fa a la variació interanual, l’atur s’ha reduït  a tots els sectors: als serveis, en 31.067 persones (-10,05%); a la indústria, en 8.800 persones (-15,47%); a la construcció, en 8.139 persones (-17,93%); entre les persones sense ocupació anterior, en 1.743 persones, (-6,01%), i a l’agricultura, en 959 persones (-9,05%).

Puja la contractació: al mes de setembre s’han signat un total de 292.461 contractes, 72.577 contractes més que al mes anterior (+33,01%). La contractació s’ha incrementat a totes les províncies a excepció de Lleida, on han signat 2.076 contractes menys que al mes anterior (-10,46%). Així, a Barcelona s’han signat 67.458 contractes més (+43,84%); a Girona, 3.406 contractes més (+15,66%); i a Tarragona, 3.789 contractes més (+15,52%).

Comparant  aquestes dades amb les del mes de setembre de l’any anterior, observem que la contractació s’ha incrementat un 3,73%, amb 10.529 contractes més, augmentant a totes les províncies. La contractació puja a tots els sectors a excepció de l’agricultura on cau un 27,97%, amb 3.489 contractes menys que el mes anterior.

S’incrementa la contractació indefinida i també la temporal: s’han signat 42.256 contractes indefinits, 19.675 contractes més que al mes anterior, amb un increment del 87,13%. En relació al setembre de l’any anterior, hi ha 3.285 contractes indefinits més (+8,43%). La contractació indefinida representa el 14,45% del total de la contractació d’aquest mes.

S’han signat 250.205 contractes temporals, 52.675 més que al mes anterior, amb un increment del 26,81%, i 7.244 contractes més que al mateix mes de l’any passat (+2,98%). El 85,55% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 78,31% de la contractació ha estat del sector serveis (168.610 contractes) i el 66,28% del total de la contractació del mes de setembre ha estat temporal i del sector serveis (193.857 contractes).

El 51,93% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (151.882 contractes), mentre que les dones han signat el 48,07% del total de la contractació (140.579 contractes).

Puja l’afiliació a la Seguretat Social: aquest mes es comptabilitzen 3.302.372 persones afiliades a la Seguretat Social, un increment de 7.954 persones (+0,24%) respecte al mes d’agost. Respecte al mateix període de l’any anterior, l’afiliació s’incrementa en 123.794 persones (+3,89%).

La taxa de cobertura de prestacions se situa en el 60,76%. Així,155.949 de les persones registrades a les oficines de treball, el 39,24%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 45,29% del total de les persones que reben una prestació: 109.339 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros. 

El número de persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC que cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res, se situa aquest mes en 265.288 persones. Aquesta xifra representa el 66,76% del total de l’atur registrat. 

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya 

L’atur, tot i l’increment de la contractació ha tornat a pujar a Catalunya aquest mes. Al setembre finalitzen molts contractes de temporada i es contracten persones que s’havien acomiadat abans de l’inici de les vacances d’estiu, estalviant-se així les empreses  els salaris dels treballadors i treballadores i les cotitzacions vinculades.

Destaquem l’augment de l’atur entre els homes, les persones joves, les immigrades i les persones sense ocupació anterior.

Destaquem també l’increment de l’atur al sector agrari juntament amb la reducció de la contractació en aquest sector a conseqüència de la finalització d’algunes campanyes agràries.

El 33% increment de la contractació d’aquest mes (+72.577 contractes) s’ha traduït en un increment del 0,24% de persones afiliades a la seguretat social (+7.954 persones).

Novament contemplem la precarietat laboral instaurada en el nostre mercat de treball i que ha estat el resultat de la crisi econòmica, amb contractes temporals, rotatius, de curta durada, parcials i amb salaris baixos.

Per una altra banda, gairebé el 40% de les persones en situació d’atur registrades a les Oficines de Treball continuen sense rebre prestacions per desocupació, ni contributives ni assistencials, i el 66,76% té uns ingressos inferiors a 426 euros o no cobren res.

Comparant les dades d’aquest mes amb les d’abans de l’inici de la crisi tornem a situar la realitat tal i com és: 

INDICADORS Setembre’07 Setembre’17  Variació
Persones en situació d’atur 258.234 400.373 +142.139
Homes en situació d’atur 108.204 174.798 +66.594
Dones en situació d’atur 150.030 225.575 +75.545
Joves en situació d’atur 24.851 27.210 +2.359
Contractes signats 245.057 292.461 +47.404
Contractes indefinits 43.305 42.256 -1.049
Contractes temporals 201.752 250.205 +48.453
Temporalitat 82,33% 85,55% +3,22p.p.  
Afiliats a la Seguretat Social 3.421.790 3.302.372 -119.418
Cobertura de prestacions (Agost’07-Agost’17) 79,17% 60,76% -18,41p.p.
% No cobren prestacions (Agost’07-Agost’17) 20,83% 39,24% 18,41p.p

 

 • En l’actualitat hi ha 142.139 persones més en situació d’atur.
 • Hi ha 119.418 persones menys afiliades a la seguretat social.
 • Tenim més joves en situació d’atur.
 • Tot i que se signen més contractes, creixen els temporals i baixen els indefinits.
 • La temporalitat és 3,22 punts percentuals més alta.
 • La cobertura de prestacions s’ha reduït en més de 18 punts percentuals.

 Amb tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 •  La derogació immediata de les darreres reformes laborals imposades.
 • Impulsar mesures actives urgents per a la creació d’ocupació estable i de qualitat, més enllà de l’ocupació precària, temporal, de curta durada i baixos salaris que s’està generant en l’actualitat
 • Impulsar una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de les persones treballadores mitjançant l’augment salarial, i situar el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.
 • La persecució del frau en la utilització de la contractació temporal amb conseqüències econòmiques dissuasives d’aquesta mala praxis.
 • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació.
 • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació.
 • Agilitar el procés de sol·licitud de la Renda Garantida de Ciutadania per a les persones beneficiàries.

Comments are closed.