El 64% de la plantilla de Chupa Chups ratifica el preacord de conveni col·lectiu

El 64% de la plantilla de Chupa Chups va ratificar al llarg d’ahir divendres en diferents assemblees el preacord de conveni col·lectiu a què van arribar el comitè de vaga i la direcció de l’empresa, i que suposa la suspensió de la vaga al centre de treball de Can Serra a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat).

Aquest conveni col·lectiu té una vigència de 3 anys, de l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2020, i suposen un increment de les retribucions de:
  • 2018: 1,8%.
  • 2019: IPC estatal a 31/12/2019, amb un màxim del 2% (abonant-se amb caràcter retroactiu a 1/1/2019). Com increment a compte s’abonarà l’IPC estatal registrat a 31/12/2018, és a dir, l’1,2%.
  • 2020: IPC estatal a 31/12/2020 amb un màxim del 2% (abonant-se amb caràcter retroactiu a 1/1/2020). Com a increment a compte s’abonarà l’IPC estatal registrat a 31/12/2019, amb el màxim del 2%.
Els treballadors i les treballadores que percebin un salari mig inferior a 24.000 euros brut anuals, així com aquells que tinguin una antiguitat mínima, a 1 de gener de 2019, de 30 mesos, percebran aquests imports:
  • Treballadors amb salaris fixos inferiors a 22.500 (fins a 22.499): 700 euros bruts anuals en 2019 i uns altres 700 euros més al 2020.
  • Treballadors amb sarlaris fixos de 22.500 a 23.999 euros: percebran la diferència resultant de restar de la quantitat de 23.999 euros, l’import corresponent al salari fix que perceben en el moment de la signatura amb al màxim de 1.400 euros. L’imort resultat en dividirà en dos, i percebran la primera meitat al 2019 i la segona meitat al 2020.
L’acord incorpora també millores en matèria de jornada intensiva per al personal d’oficines, dies d’assumptes propis i permisos retribuïts, així com en flexibilitat i borsa d’hores (la borsa d’hores del personal a jornada continua s’incrementa en 24 hores addicionals, arribant a les 112). També s’augmenta l’import del plus de rotació i s’aplicarà una nova taula d’hores extraordinàries.

Comments are closed.