El 90% dels contractes signats durant el mes de novembre són temporals

oficina-paro1L’atur continua augmentant i la poca ocupació que es crea es precària i temporal – L’afiliació a la Seguretat Social cau durant l’últim any a Catalunya en 35.305 persones (-1,21%)

Per quart mes consecutiu, l’atur creix a Catalunya, situant-se en 638.344 el nombre de persones registrades a les oficines del SOC, amb 4.512 persones més en situació d’atur el mes de novembre. Aquestes xifres representen un increment d’un 0,71% respecte al mes anterior i un descens d’un 2,11% respecte al mateix període de l’any anterior, amb 13.747 persones menys en situació de desocupació.

 

En termes absoluts, Catalunya ha estat la segona Comunitat Autònoma on més s’ha incrementat l’atur aquest mes, per darrera de les Illes Balears.

A l’Estat espanyol, l’atur s’ha reduït en 2.475 persones, i són 4.808.908 el total de les persones en situació de desocupació, un descens del 0,05% respecte al mes anterior, i una reducció d’un 2,02% respecte al mes de novembre de l’any 2012 (98.909 persones menys en situació de desocupació).

Pel que fa al territori, l’atur s’ha incrementat a totes les províncies catalanes: a Girona, en 1.366 persones (+2,34%); a Barcelona, en 1.115 persones (+0,24%); a Lleida, en 1.054 persones (+3,48%), i a Tarragona, en 977 persones (+1,36%). Pel que fa a la variació interanual, l’atur ha baixat a totes les províncies: a Barcelona l’atur en 10.639 persones (-2,19%); a Tarragona, en 1.525 persones (-2,05%); a Girona, en 953 persones (-1,57%), i a Lleida en 630 persones (-1,97%).

Segons el gènere, observem que l’atur s’ha incrementat de manera similar entre els homes -amb 2.243 homes aturats més que el mes anterior (+0,70%)- i les dones -amb2.269 dones més, (+0,72%). Si comparem l’atur registrat del mes de novembre d’aquest any amb el mateix període de l’any anterior, observem que l’atur masculí s’ha reduït en 12.065 persones (-3,62%), i l’atur femení en 1.682 persones (-0,53%).

Pel que fa a la població treballadora més jove, el nombre de menors de 25 anys desocupats s’ha situat aquest mes de novembre en 44.574 persones. Aquesta xifra representa un increment respecte al mes anterior del 2,53%, amb 1.098 joves més en situació d’atur, i un descens respecte al mes de novembre de l’any anterior de l’1,95%.

En relació a la població estrangera, el mes de novembre registra un total de 126.075 persones en situació de desocupació, el que representa un increment d’un 1,5% respecte al mes anterior (+1.874 persones) i una reducció d’un 7,6% respecte al mateix període de l’any anterior (-10.431 persones). 68.777 d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i 24.830 de la construcció. La població estrangera representa aquest mes de novembre el 19,75% del total de l’atur a Catalunya.


Per
sectors, l’atur s’ha incrementat als serveis, amb 5.056 persones més en situació d’atur (+1,23%); entre les persones sense ocupació anterior, amb 718 persones desocupades més (+2,28%), i en l’agricultura, amb 217 persones més aturades (+1,54%). L’atur s’ha reduït a la construcció, amb 1.222 persones menys en situació d’atur (-1,40%),i a la indústria, amb 257 persones menys (-0,28%).Pel que fa a la variació interanual, destaca la reducció de l’atur al sector de la construcció, amb 12.374 persones menys en situació d’atur (-12,61%), i al sector de la indústria, amb 6.056 persones aturades menys (-6,22%). Però s’incrementa l’atur entre les persones sense ocupació anterior, amb 1.997 persones més (+6,62%); a l’agricultura, amb 1.159 persones més (+8,84%), i al sector dels serveis, amb 1.527 persones més (+0,37%).


En relació a la contractació, al mes de novembre s’han signat un total de 171.808 contractes, 51.852 menys que al mes anterior (-23,18%), i 5.048 més que ara fa un any (+3,03%). La contractació d’aquest mes s’ha reduït a totes les províncies: a Barcelona, s’han signat 40.821 contractes menys (-23,77%); a Tarragona, 5.349 contractes menys (-22,08%); a Girona, 2.924 contractes menys (-17,46%), i a Lleida, 2.758 contractes menys (-25,12%). Respecte al mes de novembre de l’any anterior, la contractació s’ha incrementat a totes les províncies, entre l’1,36% de Barcelona (1.760 contractes més) i el 15,03% de Girona (1.806 contractes més).


Aquest mes ha caigut la contractació indefinida, amb 46.460 contractes menys (-22,25%), i la temporal, amb 46.460 contractes menys (-23,30%). Respecte a l’any 2012, la contractació indefinida ha caigut un 5,12%, amb 1.017 contractes menys,  mentre que la contractació temporal s’ha incrementat d’un 4,13%, amb 6.065 contractes més.


El 89,03% de la contractació del mes de novembre ha estat temporal.
La contractació indefinida ha representat el 10,97% del total, mentre que l’any passat representava el 11,91%. A més, cal tenir en compte que pràcticament el 90% de la contractació efectuada durant aquest mes ha estat en el sector serveis.


Pel que fa a l’afiliació a
la Seguretat Social, a Catalunya durant el mes de novembre hi havia 2.878.222 persones afiliades, xifra que representa un descens de 11.335 persones afiliades (-0,39%) respecte al mes d’octubre, i un descens de 35.305 persones (-1,21%) respecte al mateix període de l’any anterior.


Per últim i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el
62,8%. En aquest sentit, són 203.413 les persones registrades a les oficines de treball, un 37,2%, les que no cobren prestació o subsidi per desocupació.


Valoració i propostes de la UGT de Catalunya


Novament l’increment de l’atur
i la caiguda de la contractació i de l’afiliació a la seguretat socialfa que des de la UGT de Catalunya valorem les dades de l’atur d’aquest mes negativament.


Aquest és el quart mes consecutiu d’increment del nombre de persones en situació de desocupació i si l’atur d’aquest mes de novembre és inferior al de l’any passat no és conseqüència de l’inici de la recuperació i la sortida de la crisi, sinó a que hi ha menys persones que busquen treball i deixen de renovar la demanda d’ocupació i no compten com a persones en situació d’atur a les llistes oficials.


Aquest mes s’ha incrementat l’atur a totes les províncies i entre els homes i entre les dones de manera molt similar. També s’ha incrementat l’atur entre els joves i entre les persones estrangeres.


La contractació ha caigut a totes les províncies i, a més la contractació indefinida ho ha fet respecte el mes anterior i també respecte ara fa un any. La contractació temporal representa el 90% dels contractes signats aquest mes de novembre. La poca ocupació que es crea és temporal i precària.


Tenim menys cotitzants a la seguretat social respecte el mes anterior i també respecte ara fa un any. A més, cada vegada hi ha més persones en situació d’atur que esgoten les prestacions per desocupació, agreujant encara més la seva situació de vulnerabilitat.

 

Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:

·         La priorització de la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació en l’agenda política dels governs.

·         L’adopció de mesures adreçades principalment a les persones, que continuen patint la crisi i que cada vegada es troben en una situació més vulnerable.

·         Veritables polítiques de reactivació econòmica que generin confiança i incentivin el consum, fent que el crèdit arribi a famílies i empreses. Només crearem ocupació si les empreses i les famílies tenen liquiditat.

·         L’increment del pressupost destinat a les polítiques actives d’ocupació: a l’orientació, la formació i la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació.

·         Desenvolupar polítiques actives d’ocupació de qualitat dirigides als col·lectius més castigats per la crisi: les persones en situació d’atur de llarga durada que ja han esgotat la seva prestació per desocupació, els joves amb baixa qualificació professional, les persones majors de 45 anys o aquelles que provenen de sectors en crisi.

·         L’inici immediat de les polítiques actives d’ocupació a Catalunya: orientació, formació, acompanyament per a la inserció, i tots els programes previstos per l’any 2013.

·         El reforçament del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb més professionals i més recursos, destinats a millorar l’ocupabilitat de les persones en situació de desocupació del nostre país.

·         La reforma del sistema fiscal amb l’objectiu de generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals.  

 

Comments are closed.