El 98,26% de la plantilla de Bacardi avala el preacord a què han arribat el Comitè i direcció d’empresa

bacardi_2170 vots a favor, 2 en contra, i 1 vot en blanc

El 98,26% de la plantilla de Bacardi ha aprovat aquest matí en assemblea donar validesa al preacord a què la direcció de l’empresa i el comitè van arribar ahir després de setmanes de negociacions. Els treballadors han emès 170 vots a favor, 2 en contra i 1 en blanc.

Aquest acord suposa l’acomiadament col·lectiu pel tancament de la planta productiva de Mollet del Vallès i afecta un total de 82 treballadors i treballadores adscrits, directament o indirecta, a la seva activitat productiva.

Si bé la dimensió de l’afectació és de 82 llocs de treball, l’empresa ofereix 40 llocs de treball dins de l’empresa: 29 al centre de treball del grup a Pessione (Itàlia) i 11 a la planta de Mollet.

L’acord fixa les següents les indemnitzacions per als treballadors afectats per l’expedient d’acomiadament col·lectiu sense dret a accés al pla de prejubilacions:

  • Indemnització per acomiadament: Indemnització bruta de 45 dies de sou per any treballat, amb un topall màxim de 42 mensualitats.
  • Indemnització addicional bruta de 1.065 euros per any treballat.
  • Indemnització mínima, en concepte d’indemnització per acomiadament i indemnització addicional, de 20.000 euros bruts.

Pel que fa als treballadors i les treballadores que compleixin 53 o més anys a data 30/6/2016, sempre que comptin amb una antiguitat en l’empresa superior als 6 anys, l’acord preveu un pla de prejubilacions. Les prestacions garantides són les següents:

  • Per als treballadors que acreditin tenir de 53 a 54 anys complerts a data 30/6/2016: el 65% del salari net anual, fins a complir els 63 anys. El citat nivell de cobertura serà revalorable anualment a l’1%.
  • Per als treballadors que acreditin tenir de 55 a 56 anys complerts a data 30/6/2016: el 75% del salari net anual, fins a complir els 63 anys. El citat nivell de cobertura serà revalorable anualment a l’1%.
  • Per als treballadors que acreditin tenir de 57 o més anys complerts a data 30/6/2016: el 85% del salari net anual, fins a complir els 63 anys. El citat nivell de cobertura serà revalorable anualment a l’1%.

Comments are closed.