El Banc Central Europeu vol condemnar els joves espanyols a la misèria

unemployment
L’Avalot – Joves de la UGT de Catalunya denuncia que el Banc Central Europeu, amb la seva proposta de contractes amb un salari de 400 euros, vol condemnar l’actual generació de joves espanyols directament a la misèria.

Ens agradaria saber com pensen els responsables del BCE –que, suposem, cobren bastant més de 400 euros mensuals- que es pot sobreviure en un país com el nostre amb un sou d’aquesta quantia. De fet, aquesta proposta està directament per sota del llindar de la pobresa, que a Catalunya se situa per a llars d’una persona en uns ingressos anuals de 8.992 euros (uns 642 euros bruts mensuals). Sembla que fins i tot consideren el salari mínim interprofessional -que està situat un euro per sota del que es considera llindar de la pobresa- massa elevat. A més, aquesta proposta és contradictòria amb la Carta Social Europea del Consell d’Europa, que recomana situar el SMI en el 60% del salari mig nacional (a casa nostra superaria lleugerament els 1.000 euros).

Propostes d’aquest tipus no només són injustes socialment, és que a més són absurdes des del punt de vista econòmic, ja que és impensable que amb aquests ingressos la ciutadania pugui tenir accés al consum, que és la base de la reactivació econòmica i, per tant, la sortida de la recessió econòmica. Aquesta hauria de ser la preocupació del BCE i no incidir en la regulació de les relacions i condicions laborals del nostre país.

Des de l’Avalot considerem una indignitat aquesta “recomanació” del BCE al Govern espanyol perquè precaritzi encara més les condicions laborals del nostre mercat de treball i, especialment, de la gent jove, que ja suporta una taxa d’atur del 43% i una temporalitat del 56%. I dels que treballen, un 44% estan realitzant tasques per sota de la seva qualificació.

Comments are closed.