El Banc Santander presenta un ERO

banco-santanderEl Banc Santander anuncia un procés de transformació i reestructuració a tota Espanya que afectarà a la Red d’Oficines i a l’Àrea Corporativa. A la reunió d’avui entre la representació dels treballadors i les treballadores i la direcció s’ha anunciat un procés de reestructuració que suposarà l’imminent tancament de 450 oficines. Es remodelaran per transformar-les en “oficines del futur” a raó de 350 sucursals cada any fins arribar a les 1.000 l’any 2018.

Simultàniament el procés comporta la concentració dels serveis centrals, sense identificar les àrees afectades. La direcció també ha exposat que el nou disseny suposarà un impacte a la pràctica totalitat de les unitats amb excepció d’àrees vinculades amb l’assumpció de funcions regulatòries fins aconseguir un centre corporatiu eficient que aporti valor afegit a les diferents divisions.

L’empresa manifesta que el procés s’emmarca dins dels canvis en la reestructuració del sector i que és vital pel sosteniment futur. També ha manifestat la impossibilitat de portar a terme un procés massiu de prejubilacions.

Davant de la insistència de la UGT sobre quina és la xifra de la plantilla afectada, l’empresa s’ha negat a quantificar-ho en aquest moment. Des del nostre sindicat considerem que l’empresa s’està aprofitant la situació favorable que facilita l’actual legislació laboral per escometre un procés de d’estructuració de llocs de feina,  tenint en compte també que les dades de l’últim any aboquen una retribució per 1.246 directius de quasi 700 milions d’euros, mentre la totalitat de la plantilla van ser retribuïts amb 971 milions d’euros.

Des de la UGT es farà front a la situació que suposa la destrucció de llocs de feina, abaratiment del cost laboral i la destrucció dels drets de la plantilla per garantir que les mesures per acord de forma no traumàtica i voluntària, minimitzant en la mesura del possible la destrucció de llocs de feina.

Per a la setmana vinent s’han convocat reunions amb totes les forces sindicals per iniciar negacions per escometre el procés de reestructuració.

Comments are closed.