El col·lectiu de treballadors autònoms ha crescut en 8.284 nous actius durant l’any 2014 a Catalunya

autonomsUn cop conegudes les dades del mes de desembre, des de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC – UGT de Catalunya) podem confirmarque el 2014 ha estat el millor any des del començament de la crisi en l’evolució del treball per compte propi al nostre país, en termes almenys d’afiliació a la SeguretatSocial. El col·lectiu d’autònoms ha crescut el darrer any en 8.284 nous actius.

És significatiu tenir en compte que només tres activitats (les professionals, el comerç i les sanitàries) concentren el 72% del total el creixement. Les activitatsprofessionals incorporen 3.440 nous autònoms, el comerç 1.537 i les activitatssanitàries 1.104 més.

També cal ressaltar que per fi la construcció recupera el creixement, amb un 9% oen valors absoluts +781 actius, dada que contrasta amb la pèrdua de la construcció en 2013. Sens dubte aquest creixement augura una bona recuperació global del sector, ja que sempre els efectes es noten abans al treball autònom que en l’ocupació en general.

Sector Total a

31/12/14

Diferència

anual

Construcció 65.106 +781
Comerç 130.111 +1.537
Transport 39.090 +170
Hostaleria 52.045 +394
Activitats professionals 48.898 +3.440
Educació 12.251 +858
Activitats sanitàries 17.144 +1.104
TOTAL 364.645 + 8.284

Per a la CTAC – UGT de Catalunya, mesures com la de la tarifa plana en les quotes a la Seguretat Social justifiquen aquesta evolució positiva. Una evolució que encarapodria ser més gran si durant l’any 2015 es confirmen d’altres mesures anunciades,com l’extensió de la possibilitat del pagament únic al 100% de la capitalització de la prestació per desocupació o la possibilitat que els nous autònoms puguin continuargaudint les bonificacions de quotes a la Seguretat Social, encara que contractinaltres treballadors.

Tot i així, des de la nostra organització considerem que la situació del col·lectiu d’emprenedors continua sent extremadament complicada i que a la manca de crèdit se li ha afegit una pujada d’impostos i cotitzacions desproporcionades. Més enllà de la propaganda partidista, cal que es comencin a desenvolupar polítiques que realment permetin a milers d’emprenedors posar en marxa la seva activitat econòmica i consolidar aquelles que ja estan en marxa. Recordem que, per exemple, el crèdit bancari ha baixat més d’un 30% en els últims cinc anys.

A més, CTAC – UGT de Catalunya creu imprescindible una reforma fiscal que permeti una major progressivitat en el sistema per alleugerir la pressió sobre el col·lectiu. En aquest sentit, cal destacar que la pressió fiscal dels autònoms està gairebé 27 punts per sobre de la de pimes i grans empreses.

Comments are closed.