El comitè d’empresa de B:SM aconsegueix un acord per avançar les pagues extraordinàries del 2013, 2014 i 2015


bsmEl 91,74% dels treballadors va votar ahir a favor de l’acord

Després de mesos de protesta, la plantilla de Barcelona Serveis Municipals (B:SM) ha aconseguit un acord amb la direcció per pal·liar l’efecte del no abonament de la paga de Nadal d’aquest any, com a conseqüència de l’aplicació del RD 20/2012 del Govern de l’Estat, tot i que els treballadors i les treballadores de B:SM no són treballadors públics.

Segons l’acord signat entre el comitè d’empresa i la direcció de B:SM, durant els anys 2013, 2014 i 2015 s’avançarà l’abonament de les pagues extraordinàries de la següent manera: al mes de gener s’abonarà la paga de març; al març s’abonarà la paga del juny, i al juny s’abonarà la paga de desembre.

A més, de manera excepcional per a aquest 2012, els treballadors que ho desitgin podran sol·licitar un avançament de la paga del 02/01/13, que es faria efectiva juntament amb la nòmina ordinària.

D’altra banda, les parts s’han compromès a estudiar la manera com fer efectiu, com a molt tard el primer trimestre del 2015, l’abonament de la paga extra d’enguany.

L’acord ha entrat en vigor després que la plantilla hagi donat el seu suport en un referèndum amb el següent resultat: 478 vots a favor (91,74%), 40 vots en contra (7,67%) i 3 vots en blanc (0,57%).

Durant els propers dies, els comitès de les empreses del Grup TERSA, participat en un 58% per B:SM, es reuniran amb les respectives direccions per tractar un acord similar. El grup, dedicat a la gestió de residus, està format per les empreses TERSA (Sant Adrià del Besòs) i SIRESA i SEMESA (ubicades a Gavà).

Comments are closed.