El comitè d’empresa de l’Hospital municipal de Badalona demana una reunió urgent per aclarir rumors

Els treballadors no estan d’acord amb l’aplicació del RD 20/2012 ja que BSA està reconeguda com a empresa amb naturalesa privada

“El comitè d’empresa de l’Hospital Municipal de Badalona ha demanat una reunió urgent amb la direcció per aclarir els rumors què han estat llençats des de la mateixa. Els rumors són que se’ls hi aplicarà el Reial Decret 20/2012 i no cobraran la paga extra de nadal, a més, se’ls compensaria la pèrdua amb part dels endarreriments del 5%. En la reunió es demanarà que l’empresa BSA deixi clara la seva postura i que desmenteixi o confirmi aquests rumors.

Els treballadors i treballadores reafirmen la seva disconformitat amb l’aplicació del Reial Decret 20/2012. Catsalut reconeix l’Hospital com a entitat privada i els estatuts vigents consideren a BSA com a una societat mercantil de forma anònima i amb la naturalesa privada municipal.

Comments are closed.