El comitè de seguretat de l’Ajuntament de BCN demana que es clausuri l’edifici d’acció social

ajuntament-bcn.jpg
Des de fa un any, els treballadors de l’edifici pateixen diversos (símptomes fatiga crònica, hipersensibilitat química, etc) provocats per la possible intoxicació de tipus químic i un mal sistema de ventilac

El Comitè de Seguretat i Salut Laboral de l’Ajuntament de Barcelona (part social), on la UGT de Catalunya té la presidència,  denuncia que els treballadors i les treballadores de l’edifici de la seu de la Direcció d’Acció Social i Ciutadania (Avinguda Diagonal, 233) estan patint des de fa temps diversos símptomes (fatiga crònica, hipersensibilitat química, etc.) provocats per la possible intoxicació de tipus químic i un mal sistema de ventilació. Lluny de solucionar aquest problema, la situació es fa cada dia més difícil, no només per la simptomatologia en el seu estat de salut, sino també per l’escassa sensibilitat i actuació per part de l’Ajuntament de Barcelona en la solución del problema.

La situació es remunta al 11 i/o 12 de febrer, quan l’empresa contractada per l’Ajuntament de Barcelona per al manteniment de l’aire condicionat va substituir el nitrogen per 25 kg. de gas refrigerant R-22 (freó 22-clorodiluormetà). Va ser en aquest moment que els treballadors, bàsicament els de la sisena planta, van notar una olor molt estranya i es van començar a trobar malament. Alguns d’ells van ser atesos per la Mútua de Treball  "Universal", que els va receptar pomades de tipus antial.lèrgic, un dels treballadors va ser punxat amb urbason per inflamació a la gola, etc. El Servei de Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona va fer una analítica de tipus biològic, els resultats de la qual van ser correctes. No es va realitzar cap analítica de tipus química.

El mes d’octubre de 2008, els treballadors tornen a avisar el Comitè de Seguretat i Salut Laboral (part social) d’aquesta simptomatologia i el Comitè denuncia el fet a la iInspecció de Treball, que, amb la col·laboració del Departament de Treball i del  Centre de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya (CSSL.GC), reacciona immediatament. La Inspecció pren mostres de tipus químic i es troba diversos compostos químics en el mostreig ambiental: tetraclorur de caboni isopropanol, etanol, benzè, hidrocarburs alifàtics de 9 i 10 carbonis, percloroetilè, toluè, acetat n-butil, xilens i etilbenzè, llimonè i alquibenzens. I, a més, es va trobar en l’anàlisi del paviment de les diferents plantes de l’edifici el compost organofosforat tris (2-butoxiethyl) i phosphate (TPEP). (informe del 7 de juliol de 2009 del CSSL:GC).

La metgessa conclou en l’informe que "la simptomatologia manifestada és de possible afectació multisistèmica, compatible amb l’exposició a l’agent químic organofosforat tris (2-butoxiethyl) i phosphate (TPEP) i/o d’altres productes amb activitat similar que podrien haver estat presents al centre de treball, productes que no s’havien investigat o que no s’havien pogut objectivar per la demora entre l’inici del problema i els estudis mediambiental". I afegeix que "els problemes de salut dels ocupants d’un edifici, com és el cas, han de ser considerats contingència professional no comuna i opinem que la contingència seria d’accident de treball".

Després dels diferents informes realitzats per empreses contractades pel propi Ajuntament de Barcelona s’ha arribat a la conclusió que és un edifici amb  un mal sistema de ventilació degut a les desconnexions en els tubs de ventilació i trampilles no practicables i altres que no s’obrien.

En aquest moment ens trobem a l’espera del dictamen de la Inspecció de Treball a l’Ajuntament de Barcelona. Des del Comitè de Seguretat i Salut Laboral de l’Ajuntament de Barcelona (part social) demanem que els treballadors i les treballadores d’aquest Centre, estiguin tractats per equips mèdics especialitzats; així com el tancament de l’edifici i l’aplicació de les mesures preventives fins que es produeixi el trasllat dels empleats.{mxc}

Comments are closed.